Sökning: "Ann Sjöberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ann Sjöberg.

 1. 1. Underlag för politiska beslut om markens användning

  Författare :Ann Sjöberg; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Men jag ville hjälpa" : studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik

  Författare :Carin Ann-Marie Röjdalen; Beata Agrell; Birte Sjöberg; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Ahlin; short story; story writing; 1940s; functional aestehetics; epiphany; maieutic method; hardboiledness; reading strategies; moments of explanation; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER