Sökning: "Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 20448 avhandlingar innehållade ordet Analysis.

 1. 1. Risk-based ship security analysis a decision-support approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Hans Liwång; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Militärteknik; Militärteknik; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis; survivability; uncertainty analysis; militära fartyg; sjöröveri; riskanalys; sjöfartsskydd; överlevnadsförmåga;

  Sammanfattning : Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd. LÄS MER

 2. 2. On some topics in operator theory : An unfinished story about mathematical control

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Mathematical Sciences

  Författare :Eskil Rydhe; Lunds universitet.; Lund University.; Lund University.; [2017-05]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carleson embeddings; complex analysis; control theory; functional models; Hankel operators; harmonic analysis; operator theory; Triebel–Lizorkin spaces; vector-valued analytic functions;

  Sammanfattning : Vi föreställer oss en metallstav som hettats upp till en, låt oss säga inhomogen,temperatur. Vi föreställer oss också att staven är isolerad runtom, men inte iändpunkterna. Om vi sänker ned staven i en stor bassäng med nollgradigt vattenså kommer termisk energi att lämna staven genom dess ändar. LÄS MER

 3. 3. Benchmarking Points-to Analysis

  Detta är en avhandling från Linnaeus University Press

  Författare :Tobias Gutzmann; Linnéuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Points-to Analysis; Dataflow Analysis; Static Analysis; Dynamic Analysis; Gold Standard; Software Technology; Programvaruteknik;

  Sammanfattning : Points-to analysis is a static program analysis that, simply put, computes which objects created at certain points of a given program might show up at which other points of the same program. In particular, it computes possible targets of a call and possible objects referenced by a field. LÄS MER

 4. 4. Impact Analysis Organisational Views and Support Techniques

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Per Jönsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; impact analysis; roles; organisational levels; requirements engineering; imputation;

  Sammanfattning : Change is unavoidable in software development. During the entire lifecycle of a product, from concept to retirement, the environment changes; the needs of customers or the market change and grow, and with them the requirements on the system being developed. LÄS MER

 5. 5. Taxation of intermediate goods a CGE analysis

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Lars Bohlin; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Optimal taxation; energy taxation; environmental taxes; emission trading; climate policy; carbon leakage; CGE-analysis; input-output tables; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with tax rates for the use of commodities in general, and energy in particular. Computable General Equilibrium (CGE) models are used to analyze the normative question of whether the tax rate for intermediate use by firms should be the same as the tax rate for final consumption by households. LÄS MER