Sökning: "Per Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Per Jönsson.

 1. 1. Exploring Process Aspects of Change Impact Analysis

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Per Jönsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; change impact analysis; process support; change control process; software evolution;

  Sammanfattning : Change is inevitable in software development. During the entire lifecycle of a software system, from conception to retirement, things happen that require the system to be changed: the hardware and software environment changes, customer needs evolve, flaws are found, and so on. LÄS MER

 2. 2. Impact Analysis Organisational Views and Support Techniques

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Per Jönsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; impact analysis; roles; organisational levels; requirements engineering; imputation;

  Sammanfattning : Change is unavoidable in software development. During the entire lifecycle of a product, from concept to retirement, the environment changes; the needs of customers or the market change and grow, and with them the requirements on the system being developed. LÄS MER

 3. 3. Modelling and laboratory investigations on freight wagon link suspensions with respect to vehicle-track dynamic interaction

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Per-Anders Jönsson; KTH.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; railway; freight wagon; running gear; link suspension; laboratory test; ; TECHNOLOGY Engineering mechanics Other engineering mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Övrig teknisk mekanik;

  Sammanfattning : The link suspension is the most prevailing suspension system for freight wagons in central and western Europe. The system design is simple and has existed for more than 100 years. However, still its characteristics are not fully understood. LÄS MER

 4. 4. Hydrogen bond studies : 76 : diffraction studies of some hydrogen-bonded structures

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per-Gunnar Jönsson; Uppsala universitet.; [1973]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Chaebolföretagen - en "omöjlig" konfiguration i den sydkoreanska industrialiseringsprocessen

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Per Ingvar Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; Paradigm shift; Structural breaks; Formative periods; Discontinuity; Continuity; Chaebol conglomerate; Developmental state; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stommen i "det sydkoreanska miraklet" utgjordes av chaebolkonglomeraten, som inom ramen för "developmental state" blev instrumentet för ekonomisk tillväxt. Med ett minimum av eget kapital men med privat ägarkontroll och genom lånefinansiering expanderade dessa företag. LÄS MER