Sökning: "överlevnadsförmåga"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet överlevnadsförmåga.

 1. 1. Risk-based ship security analysis a decision-support approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Hans Liwång; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Försvarssystem; Military Technology; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis; survivability; uncertainty analysis; militära fartyg; sjöröveri; riskanalys; sjöfartsskydd; överlevnadsförmåga;

  Sammanfattning : Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd. LÄS MER

 2. 2. Water and Protein Dynamics in Biological Systems Studied by Magnetic Relaxation Dispersion

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Erik Persson Sunde; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; protein dynamics; ubiquitin; BPTI; Escherichia coli; Haloarcula marismortui; nuclear magnetic resonance; protein hydration; magnetic relaxation dispersion; water dynamics; cell water;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Allt liv på jorden har utvecklats i en vattenbaserad miljö. Proteiner och andra biomolekyler har därigenom anpassats i sin struktur och funktion till vattnets speciella egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Phenotypic plasticity and local adaptation in tadpoles

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Björn Lardner; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; salinity tolerance; trade-off; life-history; tail depth; inducible defence; antipredator strategies; tadpoles; anurans; amphibians; Phenotypic plasticity; local adaptation; competitive ability; allozymes.; Animal ecology; Djurekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Grodyngels anpassning till livsmiljön - om betydelsen av, och samspelet mellan, arv och miljö Bakgrund Naturen är variabel och föränderlig. Inom en arts utbredningsområde kan miljöförhållandena variera rumsligt, och vad som är en lyckad strategi med avseende på t.ex. LÄS MER

 4. 4. Aspects of nutrition in geriatric patients - Especially dietary assessment, intake and requirements

  Detta är en avhandling från MATS PERSSON, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, entrance 59, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Mats Persson Lintrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Validity.; Total energy expenditure; Reproducibility; Malnutrition; Geriatric patients; Fluid intake; Energy requirements; Doubly labelled water; Diet records; Aged; Dietary intake; Nutrition; Näringslära; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många av de äldre patienterna som är inlagda på sjukhus eller som bor i särskilda boenden inom äldreomsorgen är idag undernärda. En sammanställning av Socialstyrelsen över svenska studier under de senaste 20 åren visade på en genomsnittlig frekvens av undernäring på 28%. LÄS MER