Sökning: "Anaesthesiology"

Visar resultat 6 - 10 av 143 avhandlingar innehållade ordet Anaesthesiology.

 1. 6. Experiences of abandonment and anonymity among arthroplastic surgery patients in the perioperative period some issues concerning communication, pain and suffering

  Detta är en avhandling från Umeå : Kirurgisk och perioperativ vetenskap

  Författare :Mats Sjöling; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård; Advice; communication; information; nursing; orthopaedic care; pain; suffering; anestesiologi; Anaesthesiology; Anaesthesiology and intensive care;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att illustrera och belysa upplevelsen av att vara patient med behov av ledprotes, avseende aspekterna kommunikation, smärtupplevelse, lidande och tillfredsställelse med vård och behandling. Under väntetiden för ledprotesoperation upplever deltagarna i studierna lidande i olika former, tillika att vården är otillgänglig och onåbar i ett ansiktslöst system (I). LÄS MER

 2. 7. Renal dysfunction in orthopaedic surgery - with special reference to drug effects in the elderly

  Detta är en avhandling från Anaesthesiology and Intensive Care

  Författare :Görel Nergelius; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; protein HC; IgG; albumin; pharmacokinetics; diclofenac; clearance; elderly; penicillin; isoxazolyl; tubular; glomerular; arthroplasty; exercise; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Anaesthesiology; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att få inopererat en höft- eller knäprotes är numera ett vanligt ingrepp. Under 80-talet visade svenska och utländska studier att 10-15% av de patienter som genomgick en sådan höftoperation drabbades av försämrad njurfunktion efter operationen. LÄS MER

 3. 8. Fat metabolism during total parenteral nutrition: A biochemical and ultra-structural study

  Detta är en avhandling från Anaesthesiology and Intensive Care

  Författare :Bengt Roth; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; Intravenous Fat Emulsion - Lipid Metabolism - Lipoprotein lipase - Kupffer cells - - Histology - Fatty liver - Adverse reactions - Haemophagocytosis; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Total parenteral nutrition (TPN) ges till patienter som av ngon anledning inte kan tillgodogra sig fda p normalt stt via magtarmkanalen. TPN innebr att samtliga nringsmnen ges som intravenst dropp. Av dessa nringsmnen intar fett en srstllning. LÄS MER

 4. 9. Nitric oxide in experimental sepsis

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Peter Dahm; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; Nitric oxide; Sepsis; NO inhalation; Endotoxin; Acute lung injury; ARDS; Nitric oxide synthase; L-NMMA; L-NAME; Anestesiologi; Anaesthesiology; Pigs; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Septisk shock (shock utlöst av blodförgiftning) är en potentiellt dödlig komplikation till infektion med bakterier eller andra mikroorganismer. Inte bara de infekterande organismerna i sig, men också de inflammatoriska system och signalsubstanser som aktiveras, orsaker ett generaliserat inflammatoriskt tillstånd. LÄS MER

 5. 10. Microdialysis and Intensive Care. Clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Per Ederoth; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; traumatic brain injury; glucose; glycerol; lipolysis; epidural; postoperative analgesia; experimental pancreatitis; human; blood-brain barrier; morphine; pharmacokinetics; Microdialysis; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med mikrodialys kan man mäta koncentrationen av olika biologiska substanser och läkemedel i extracellulärvätskan (ECF) i ett organ, eller till och med i delar av ett organ. På så vis mäter man mycket lokalt och kan jämföra detta med samma ämnes koncentration i blodet, eller i andra organ. LÄS MER