Sökning: "neurological function"

Visar resultat 1 - 5 av 167 avhandlingar innehållade orden neurological function.

 1. 1. Hand function in children and in persons with neurological disorders aspects of movement control and evaluation of measurements

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

  Författare :Elisabeth Svensson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cerebellum; disability; hand function; hereditary motor and sensory neuropathies; latency; motor control; reactive control; reproducibility; sensation; strength; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Physiotherapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Sjukgymnastik fysioterapi;

  Sammanfattning : Hand function is of great importance in the many daily activities that require well-coordinated hand and arm movements. Measurement of hand function is an essential element in the rehabilitation process, in order to facilitate medical diagnosis and determine developmental stages, functional levels, and the efficacy of treatment interventions. LÄS MER

 2. 2. Sexual function in women with neurological disorders

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Hulter; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; diabetes mellitus; hypothalamus; IDDM; libido; lubrication; menstruation; multiple sclerosis; orgasm; perception; perspiration; pituitary; prolactin; quality of life; satisfaction; sensation; sexual dysfunction; sexuality; testosterone; vibration; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Neurology; neurologi;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to study sexual function in women with neurological disorders at fairly distinct and separate locations. The dissertation comprises descriptive, retrospective, quantitative studies on sexual functioning in women with hypothalamo-pituitary disorders (HPD) (n:48), multiple sclerosis (MS)(n:47), and insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) (n:42). LÄS MER

 3. 3. Mental Health and Neurobehavioral Function in Young Adult Offspring of Women with a History of Psychosis and Control Offspring

  Detta är en avhandling från Erland Schubert, Dept. of Psychiatric Epidemiology, Barngatan 2, Universitetssjukhuset i Lund USiL, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Erland Schubert; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; klinisk psykologi; Psykiatri; psykosomatik; clinical psychology; visual dysfunction; neuropsychological function; neurological abnormality; neurodevelopment; mental disturbance; high-risk; genetic; schizophrenia; affective psychosis; psychosomatics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Schizofreni anses idag av många forskare som en neuroutvecklingssjukdom, orsakad av genetiska och/eller skadliga händelser under fostertiden, kring förlossningen och i tidig barndom som leder till en avvikande neurologisk utveckling. Denna process manifesterar sig i schizofreni senare i vuxen ålder när hjärnan genomgår sin slutliga mognad. LÄS MER

 4. 4. Cognitive function after cardiac arest and targeted temperature management

  Detta är en avhandling från Neurology, Lund

  Författare :Gisela Lilja; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Out-of-hospital cardiac arrest; cognition; neurological outcome; Quality of Life; Social participation;

  Sammanfattning : This thesis focuses on cognitive impairment in Out-of-Hospital Cardiac Arrest (OHCA) survivors with the main aim to evaluate possible effects by targeted temperature management. Secondary aims are to describe the prevalence of cognitive impairment in a large group of OHCA-survivors, the related symptoms of psychological distress and the actual effect of cognitive impairment for the patient’s ability to participate in everyday life and in the society (as work). LÄS MER

 5. 5. Experimental cardiopulmonary resuscitation : with special reference to cerebral eicosanoid production and free radical scavengers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Xiaoli Liu; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology and intensive care; cerebral resuscitation; reperfusion damage; oxidative injury; eicosanoid; free radical scavenger; neurological function; alkaline buffer; S-PBN; PBN; Anestesiologi och intensivvård; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård; anestesiologi; Anaesthesiology;

  Sammanfattning : Reperfusion injury after restoration of spontaneous circulation (ROSC) is often considered one of the predominant factors in determining neurological outcome in cardiac arrest. Therefore one of the main targets of experimental and clinical studies has been to mitigate this reperfusion injury. LÄS MER