Sökning: "PBN"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet PBN.

 1. 1. The role of reactive oxygen species in traumatic brain injury Experimental studies in the rat

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niklas Marklund; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Apoptosis; CBF; controlled cortical contusion injury; 3; 4-dihydroxybenzoate; fluid percussion injury; glucose; 4-hydroxybenzoate; microdialysis; Morris Water Maze; neuroprotection; nitrones; PBN; rat; reactive oxygen species ROS ; salicylate; S-PBN; TBI; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Neurosurgery; neurokirurgi;

  Sammanfattning : Traumatic brain injury (TBI) is a major cause of mortality and disability. As common sequelae in survivors of TBI are disabling functional, emotional and cognitive disturbances, improved treatment of TBI patients is urgently needed. At present, no neuroprotective pharmacological treatment exists. LÄS MER

 2. 2. Experimental cardiopulmonary cerebral resuscitation with special reference to cerebral eicosanoid production and free radical scavengers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Xiaoli Liu; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology and intensive care; cerebral resuscitation; reperfusion damage; oxidative injury; eicosanoid; free radical scavenger; neurological function; alkaline buffer; S-PBN; PBN; Anestesiologi och intensivvård; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård; Anestesiologi; Anaesthesiology;

  Sammanfattning : Reperfusion injury after restoration of spontaneous circulation (ROSC) is often considered one of the predominant factors in determining neurological outcome in cardiac arrest. Therefore one of the main targets of experimental and clinical studies has been to mitigate this reperfusion injury. LÄS MER

 3. 3. Mechanisms of Brain Damage Following Focal Cerebral Ischemia: Changes in Ion Homeostasis and the Importance of Free Radical Formation

  Detta är en avhandling från Lab. for Exp. Brain Res. University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Gunilla Gidö; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PBN; free radicals; potassium; extracellular calcium; neuronal damage; energy-depletion; hypoglycemia; Cerebral focal ischemia; spreading depression; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning Slaganfall (stroke), hjärtstillestånd eller överdosering av insulin är tillstånd som leder till en minskning av syre- och/eller glukos till hjärnvävnaden. Då tillförseln av glukos och syrgas minskar, kan cellerna inte längre upprätthålla en normal energiproduktion. LÄS MER

 4. 4. Survival of Cultured and Grafted Embryonic Dopaminergic Neurones - Effects of hypothermia and prevention of oxidative stress

  Detta är en avhandling från Section for Neuronal Survival, Wallenberg neuroscience Center, BMC A10, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Jenny Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurology; 6-OHDA; lazaroid; PBN; brain; transplant; Parkinson s disease; dopamine; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Parksinson’s sjukdom (PD) är en neurodegenerativ sjukdom där dopamininnehållande (dopaminerga) nervceller gradvis dör av oklar anledning, vilket leder till störningar I rörelsemönstret hos patienten. Det finns för närvarande inte någon bot mot sjukdomen och de goda effekterna av medicinering avtar efter 5-10 år. LÄS MER

 5. 5. Novel Interventions in Cardiac Arrest Targeted Temperature Management, Methylene Blue, S-PBN, Amiodarone, Milrinone and Esmolol,  Endothelin and Nitric Oxide In Porcine Resuscitation Models

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Frank Zoerner; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; restoration of spontaneous circulation; ROSC; cardiopulmonary resuscitation; CPR; cardiac arrest; methylene blue; MB; S-PBN; mild therapeutic hypothermia; MTH; targeted temperature management; TTM; endothelin; ET-1; ECE-1; ETAR; ETBR; nitric oxide; NO; nitric oxide synthase; NOS; eNOS; iNOS; nNOS; porcine; amiodarone; hypovolemia; milrinone; vasopressin; esmolol; epinephrine; Anaesthesiology and Intensive Care; Anestesiologi och intensivvård; Medical Cell Biology; Medicinsk cellbiologi; Kardiologi; Cardiology;

  Sammanfattning : It is a major clinical problem that survival rates after out-of-hospital cardiac arrest have not markedly improved during the last decades, despite extensive research and the introduction of new interventions. However, recent studies have demonstrated promising treatments such as targeted temperature management (TTM) and methylene blue (MB). LÄS MER