Sökning: "Björn Biber"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Björn Biber.

 1. 1. Experiences of abandonment and anonymity among arthroplastic surgery patients in the perioperative period : some issues concerning communication, pain and suffering

  Författare :Mats Sjöling; Kenneth Asplund; Björn Biber; Hans Malker; Björn Sjöström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology and intensive care; Advice; communication; information; nursing; orthopaedic care; pain; suffering; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthetics and intensive care; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthesiology; anestesiologi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att illustrera och belysa upplevelsen av att vara patient med behov av ledprotes, avseende aspekterna kommunikation, smärtupplevelse, lidande och tillfredsställelse med vård och behandling. Under väntetiden för ledprotesoperation upplever deltagarna i studierna lidande i olika former, tillika att vården är otillgänglig och onåbar i ett ansiktslöst system (I). LÄS MER

 2. 2. Intestinal effects of lung recruitment maneuvers

  Författare :Jonas Claesson; Ola Winsö; Stefan Lehtipalo; Conny Arnerlöv; Björn Biber; Göran Hedenstierna; Petter Aadahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute lung injury; oleic acid lung injury; ischemia; reperfusion injury; swine; mechanical ventilation; lung recruitment; splanchnic circulation; laser Doppler flowmetry; tissue oxygen tension; microdialysis; lactate; glycerol; Anaesthetics and intensive care; Anestesiologi och intensivvård; lungmedicin; Lung Medicine;

  Sammanfattning : Background and aims: Lung recruitment maneuvers (brief episodes of high airway pressure) are a modern treatment alternative to achieve open lung conditions under mechanical ventilation of patients with acute lung injury. It is well known that positive pressure ventilation with high airway pressures cause negative circulatory effects, and that the effects on regional vascular beds can be even more pronounced than the systemic effects. LÄS MER

 3. 3. Monitoring of Splanchnic Regional Perfusion : An Experimental Study of New Application and Validation

  Författare :Itaru Koga; Lennart Christiansson; Lars Wiklund; Björn Biber; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology and intensive care; Splanchnic circulation; Regional ischemia; Hepatic artery buffer response; Air tonometry; Intraperitoneal; Reflectance pulse oximetry; Hepatic venous oxygen saturation; Lactate; PCO2 gap; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthetics and intensive care; Anestesiologi och intensivvård;

  Sammanfattning : Systemic infection, major surgery, trauma and many other causes can lead to impaired organ function. Compensated shock is not detected by global hemodynamic and oxygen measurements, as they take no account for regional variations. LÄS MER