Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning.

 1. 1. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 2. 2. Spänningen mellan normalitet och avvikelse om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

  Författare :Joakim Isaksson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pupils with special educational needs; normality and deviance; special education; grounded theory; medical diagnoses; compulsory school; special support measures; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : In Sweden, an increasing number of pupils are defined as having some form of difficulties in school. In order to receive special support measures in school, these difficulties must have been subject to a pedagogical examination that state that the pupil is in need of special support measures. LÄS MER

 3. 3. Impact on participation and service for persons with deafblindness

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kerstin Möller; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deafblindness; ICF; participation restriction; service barrier; Usher Syndrome; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Medicinsk handikappvetenskap; Medical Disability Research;

  Sammanfattning : Persons with deafblindness experience difficulties in daily life and they experience service to sometimes barrier. The overall aim of this thesis is therefore to discover, evaluate and explain: 1. mechanisms that might have impact on participation restrictions for people who have visual and hearing impairment i.e. LÄS MER

 4. 4. Psychiatric disability in the community Surveying the social landscape in the post-deinstitutional era

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :David Rosenberg; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychiatric disability; social model; community mental health; deinstitutionalization; recovery; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : This dissertation presents a discussion of life in the community for people experiencing psychiatric disabilities in the post-deinstitutional era, with the goal of developing knowledge that can suggest a focus for planning more relevant services and supports. While evaluations of deinsitutionalization have focused on possibilities for providing community, rather than hospital-based services for these individuals, the intention was to support a participatory life in the community, a life defined by much more than just care and treatment. LÄS MER

 5. 5. Hearing impairment and deafness : genetic and environmental factors - interactions - consequences : a clinical audiological approach

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Per-Inge Carlsson; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability studies; hereditary hearing impairment; deafness; noise induced hearing loss; Deaf community; connexin mutations; oxidative stress genes; family history of hearing impairment; audiological rehabilitation; audiological medicine; Handikappforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Medicinsk handikappvetenskap; Medical Disability Research;

  Sammanfattning : OBJECTIVES - Hearing impairment (HI) can be due to genetic or environmental factors, e.g. noise. More than 50% of HI cases are thougt to be hereditary. LÄS MER