Sökning: "yrsel"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet yrsel.

 1. 1. Yrsel ur patientens perspektiv : En klinisk och epidemiologisk studie på personer med öronrelaterad yrsel

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Barbro Mendel; Röda Korsets Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; yrsel;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to characterize and improve assessment of self-rated health and quality of life in patients with peripheral vestibular disorder, with the ultimate goal of developing the care and rehabilitation of these patients. The aim of the first study was to investigate the prevalence of dizziness/balance disturbance and auditory symptoms, and relate this to self-rated general, psychosocial and mental health in a Swedish community sample (n=2547). LÄS MER

 2. 2. Assessment and treatment of dizzy patients in primary health care

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Eva Ekvall-Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Physiotherapy; Dizziness; Primary health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Yrsel är ett vanligt förekommande symtom hos patienter som besöker primärvården. Det är det vanligaste symtomet hos äldre patienter och har identifierats som en riskfaktor för fall och nedsatt funktion i innerörats balansorgan har hittats hos patienter med höftfrakturer och handledsfrakturer. LÄS MER

 3. 3. Dizziness and fear of falling: A behavioural and physiological approach to Phobic Postural Vertigo

  Detta är en avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

  Författare :Johan Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; klinisk psykologi; psykosomatik; Psychiatry; audiologi; Otorinolaryngologi; audiology; Otorhinolaryngology; clinical; patients; exposure; behaviour; cognitive; psychological; psychotherapy; proprioceptive; postural control; Anxiety; Psykiatri; clinical psychology; hörsel- och talorganen; auditive system and speech; psychosomatics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Yrsel är ett mycket vanligt symtom bland patienter inom olika specialiteter inom sjukvården. Orsaken bakom symtomen kan ligga i neurologiska sjukdomar, sjukdomar i innerörats balansorgan samt i psykiatriska sjukdomar, framför allt ångestsjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Cervical influence on dizziness and orientation

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Eva-Maj Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neck pain; Muscle fatigue; Vestibular diseases; Cervical range of motion; Cervical spine; 3-D movement analysis; Dizziness; Proprioception; Primary and coupled movements; Physiotherapy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Känselinformation (sensorisk information) från nacken har stor betydelse för rumsorienteringen. För att kunna detektera kroppsrörelser korrekt och därigenom bibehålla balansen krävs ett samspel mellan nackens sensoriska information tillsammans med kroppens övriga led- och muskelsinnen (proprioceptionen), balansapparaterna i inneröronen (vestibularisorganen), synen samt känselreceptorerna i huden. LÄS MER

 5. 5. Vascular dementia - classification and clinical correlates

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Ulla Andin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; Psychiatry; clinical psychology; Medicine human and vertebrates ; falls; clinical course; hypertension; orthostatic hypotension; dizziness; cerebrovascular disease; Alzheimer?s disease; Neuropathological subgroups; cardiovascular disease; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Demens är ingen enhetlig sjukdom utan ett syndrom dvs en beteckning på en grupp symtom, som beskriver en långvarig försämring av hjärnans psykiska funktioner. Demens kan ha olika klinik profil och orsakas av olika skador och sjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. LÄS MER