Sökning: "clinical course"

Visar resultat 1 - 5 av 649 avhandlingar innehållade orden clinical course.

 1. 1. Vascular dementia - classification and clinical correlates

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Ulla Andin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; Psychiatry; clinical psychology; Medicine human and vertebrates ; falls; clinical course; hypertension; orthostatic hypotension; dizziness; cerebrovascular disease; Alzheimer?s disease; Neuropathological subgroups; cardiovascular disease; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Demens är ingen enhetlig sjukdom utan ett syndrom dvs en beteckning på en grupp symtom, som beskriver en långvarig försämring av hjärnans psykiska funktioner. Demens kan ha olika klinik profil och orsakas av olika skador och sjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 2. 2. SCHIZOPHRENIA IN A LONGITUDINAL PERSPECTIVE clinical and neurocognitive aspects

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Jonas Eberhard; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; toxikologi; farmaci; farmakognosi; toxicology; Farmakologi; pharmacognosy; pharmacy; Pharmacological sciences; Folkhälsa; epidemiologi; epidemiology; Public health; psykosomatik; klinisk psykologi; Psykiatri; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; longitudinal; shared decision making; schizophrenia; cognition; prolactin; tardive dyskinesia; remission; Medicine human and vertebrates ; insight; Medicin människa och djur ; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Schizofreni är en kronisk och handikappande sjukdom som karakteriseras av allvarliga men fluktuerande symtom, med återkommande akuta episoder. Sjukdomen är förknippad med reducerad kognitiv och social funktionsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter. Kunskaper och erfarenheter

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Bernhard von Below; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Undergraduate medical education; clinical education; clinical tutor; clinical clerkship; preceptorship; workplace; workplace learning; Sweden;

  Sammanfattning : Background and aim. Clinical tutors and work place learning are essential resources in modern undergraduate medical education. The aim of this thesis is to increase the knowledge of physicians’ perspective when serving as clinical tutors by studying and analysing their experiences of clinical tutorship. LÄS MER

 4. 4. Markers of Prognosis in Neurodegenerative Dementia

  Detta är en avhandling från Clinical Memory Research Unit, Lund University

  Författare :Kajsa Stubendorff; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lewy body disease; Alzheimer s disease; dementia with Lewy bodies; prognosis; survival; longitudinal studies; biomarkers; cerebrospinal fluid; dysautonomic orthostatic hypotension; memantine;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De två vanligaste typerna av neurodegenerativ demenssjukdom är Alzheimer’s sjukdom och Lewy body demens. Båda sjukdomarna drabbar framförallt äldre människor och risken att insjukna ökar med stigande ålder. LÄS MER

 5. 5. Clinical studies of panic disorder

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Sven Andersch; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Panic disorder; alprazolam; imipramine; agoraphobia; social phobia; psychiatric comorbidity; MAO; long-term course; daily life functioning.;

  Sammanfattning : Aims: To study efficacy and safety of alprazolam, imipramine, and placebo in treatment of panic disorder, to investigate comorbidity with social phobia, to determine platelet monoamine oxidase (MAO), and to follow the long-term course in a cohort of patients with panic disorder.Subjects and Methods: A double-blind comparison of alprazolam, imipramine, and placebo was performed in 123 Scandinavian outpatients with panic disorder according to DSM-III. LÄS MER