Sökning: "Neuropathological subgroups"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Neuropathological subgroups.

 1. 1. Vascular dementia - classification and clinical correlates

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Ulla Andin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; Psychiatry; clinical psychology; Medicine human and vertebrates ; falls; clinical course; hypertension; orthostatic hypotension; dizziness; cerebrovascular disease; Alzheimer?s disease; Neuropathological subgroups; cardiovascular disease; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Demens är ingen enhetlig sjukdom utan ett syndrom dvs en beteckning på en grupp symtom, som beskriver en långvarig försämring av hjärnans psykiska funktioner. Demens kan ha olika klinik profil och orsakas av olika skador och sjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Frontotemporal dementia - symptoms and brain pathology

  Detta är en avhandling från Department of Psychogeriatrics, Department of Clinical Sciences

  Författare :Maria Landqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; genetics; neuropsychiatric symptoms; protein pathology; clinical diagnosis; neuropathology; biomarkers; Frontotemporal dementia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Frontotemporal demens (FTD) är en grupp av demenssjukdomar som främst drabbar hjärnans pannlober och främre tinninglober. Gemensamt för FTD-sjukdomarna är en fortskridande nervcellsförlust och förtvining av framför allt hjärnbarken. LÄS MER

 3. 3. Older drivers with cognitive impairments : issues of detection and assessment

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Occupational Therapy and Elderly Care Research (NEUROTEC)

  Författare :Catarina Lundberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Older drivers; cognitive impairment; preclinical dementia; cognitive assessment; driving test;

  Sammanfattning : Older drivers are often presented as a traffic safety problem . Age-related medical conditions such as dementias and stroke impair cognitive functions that are crucial for safe driving Uncertainty remains regarding the most appropriate clinical methods to assess driving fitness in these patient groups. LÄS MER