Sökning: "volumetric-modulated arc therapy"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden volumetric-modulated arc therapy.

 1. 1. Multicriteria optimization for managing tradeoffs in radiation therapy treatment planning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Rasmus Bokrantz; KTH.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optimization; multicriteria optimization; robust optimization; Pareto optimality; Pareto surface approximation; Pareto surface navigation; intensity-modulated radiation therapy; volumetric-modulated arc therapy; intensity-modulated proton therapy; Optimering; flermålsoptimering; robust optimering; Paretooptimalitet; Paretofrontsapproximation; Paretofrontsnavigering; intensitetsmodulerad strålterapi; rotationsterapi; intensitetsmodulerad protonterapi;

  Sammanfattning : Treatment planning for radiation therapy inherently involves tradeoffs, such as between tumor control and normal tissue sparing, between time-efficiency and dose quality, and between nominal plan quality and robustness. The purpose of this thesis is to develop methods that can facilitate decision making related to such tradeoffs. LÄS MER

 2. 2. Dosimetric effects of breathing motion in radiotherapy

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Författare :Anneli Edvardsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiotherapy; breathing motion; DIBH; interplay effects; VMAT; proton therapy; breast cancer; Hodgkin’s lymphoma; liver; dosimetry; treatment planning; medical physics;

  Sammanfattning : Cirka hälften av alla som drabbas av cancer i Sverige genomgår strålbehandling, där högenergetisk strålning används för att tillintetgöra cancertumören. Inför strålbehandlingen görs en datortomografiundersökning, vilket är en form av röntgenundersökning som ger snittbilder av patienten i tre dimensioner. LÄS MER

 3. 3. 3D Verification of Dynamic and Breathing Adapted Radiotherapy using Polymer Gel Dosimetry

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Sofie Ceberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiotherapy; 3D verification; polymer gel;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En cancerpatient kommer till sjukhuset för att genomgå en strålbehandlig. Sjukhusets personal tar bilder av patienten och identifierar tumörens placering och utbredning. Bilderna läggs in i ett datorprogram, som i sin tur simulerar en strålbehandling. Strålningsapparaten, dvs. LÄS MER