Sökning: "intensity-modulated proton therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden intensity-modulated proton therapy.

 1. 1. Multicriteria optimization for managing tradeoffs in radiation therapy treatment planning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Rasmus Bokrantz; KTH.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optimization; multicriteria optimization; robust optimization; Pareto optimality; Pareto surface approximation; Pareto surface navigation; intensity-modulated radiation therapy; volumetric-modulated arc therapy; intensity-modulated proton therapy; Optimering; flermålsoptimering; robust optimering; Paretooptimalitet; Paretofrontsapproximation; Paretofrontsnavigering; intensitetsmodulerad strålterapi; rotationsterapi; intensitetsmodulerad protonterapi;

  Sammanfattning : Treatment planning for radiation therapy inherently involves tradeoffs, such as between tumor control and normal tissue sparing, between time-efficiency and dose quality, and between nominal plan quality and robustness. The purpose of this thesis is to develop methods that can facilitate decision making related to such tradeoffs. LÄS MER

 2. 2. Robust optimization of radiation therapy accounting for geometric uncertainty

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Albin Fredriksson; KTH.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optimization; intensity-modulated proton therapy; uncertainty; robust planning; setup error; range error; intensity-modulated radiation therapy; multicriteria optimization;

  Sammanfattning : Geometric errors may compromise the quality of radiation therapy treatments. Optimization methods that account for errors can reduce their effects.The first paper of this thesis introduces minimax optimization to account for systematic range and setup errors in intensity-modulated proton therapy. LÄS MER

 3. 3. Radiotherapy Gel Dosimetry: Development and Application of Normoxic Polymer Gels

  Detta är en avhandling från Helen Gustavsson, Department of Medical Radiation Physics, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Helen Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Radiofarmaceutisk teknik; Radiopharmaceutical technology; proton; LET; FT Raman spectroscopy; MRI; normoxic gel; IMRT; 3D verification; polymer gel dosimetry; radiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Av de omkring 45 000 svenskar som årligen drabbas av cancer kommer ungefär hälften att botas, ofta med strålning som en del av behandlingen. Syftet med strålterapi är att oskadliggöra tumören, men utan att skada omgivande vävnad. LÄS MER

 4. 4. Out-of-field doses from proton therapy and doses from CBCT imaging Risk of radiation-induced second cancer from modern radiotherapy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Författare :Oscar Ardenfors; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; medicinsk strålningsfysik; Medical Radiation Physics;

  Sammanfattning : The use of ionizing radiation for treatment of cancer diseases is continuously increasing as patient survival is improving and new treatment techniques are emerging. While this development is beneficial for curing primary tumors, concerns have been raised regarding the unwanted dose contribution to healthy tissues of patients and the associated risk of radiation-induced second cancer (RISC). LÄS MER

 5. 5. Nasopharyngeal carcinoma: past, present and future directions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Författare :Zahra Taheri-Kadkhoda; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nasopharyngeal carcinoma; radiotherapy; side effects; 3DCRT; Intracavitary brachytherapy; IMRT; IMPT; LMP1; EGFR.; radiotherapy; side effects; 3DCRT; Intracavitary brachytherapy; IMRT; IMPT; LMP1; EGFR;

  Sammanfattning : Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is a rare disease in Sweden. The purpose of this thesis was to investigate the clinicopathological manifestations of the disease and its treatment outcomes in a cohort of Swedish NPC patients to identify key features for future improvements in patient care. LÄS MER