Sökning: "vacker"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet vacker.

 1. 1. Tänka fritt är stort men tänka rätt är större Prolog : En självkritisk studie av juridisk metod i mötet med i tid och rum främmande juridik, med avseende på den rätta och den fria tankens vetenskapliga förutsättningar

  Författare :Henrik Forshamn; Bruno Debaenst; Joel Samuelsson; Lyles Max; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättshistoria Historia Allmän rättslära Juridisk encyklopedi Rättshistoriografi Historiografi Juridisk metod Självkritik Källkritik; Rättshistoria; Legal History and Sociology of Law;

  Sammanfattning : Denna avhandling utgör ett rättsvetenskapligt bidrag till historievetenskapens källkritik. Det handlar om att sätta fokus på vad som händer med förståelsen av det förflutna, när historieskrivningen hamnar i händerna på juristen och dennes juridiska metod, med andra ord, när en av dessa självskolade historiker, juristen, lämnar en avgränsad juridik för att ta sig an en i tiden, eller rummet, främmande juridik, som juristen rent faktiskt inte har studerat, i egenskap av just i tiden, och rummet, främmande, och, som man har anledning att misstänka, läses med ögon, inskolade i en av tid och rum avgränsad, och därmed betingad, juridik. LÄS MER

 2. 2. Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press

  Författare :Emma Hilborn; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This study delves into the relationship between fiction and politics, aesthetic and ethical messages conveyed by the fictions of Brand (Fire), the journal of the Young Socialist Association, founded as the Social Democratic Labour Party’s first youth association. The literary and aesthetic arena allowed many different kinds of ideas and thoughts to flourish, making Brand an important cultural paper between the years 1898–1917, as well as a political one. LÄS MER

 3. 3. Polypeptide-Based Nanoscale Materials

  Författare :Daniel Aili; Bo Liedberg; Karin Enander; Molly Stevens; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gold nanoparticle; polypeptide; helix-loop-helix; four-helix bundle; self-assembly; folding; Chemistry; Kemi;

  Sammanfattning : Self-assembly has emerged as a promising technique for fabrication of novel hybrid materials and nanostructures. The work presented in this thesis has been focused on developing nanoscale materials based on synthetic de novo designed polypeptides. LÄS MER

 4. 4. Bird Vision: Spatial acuity and colour discrimination in bright and dim light

  Författare :Olle Lind; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal vision; Visual ecology; Colour vision; Spatial acuity; Spatial contrast sensitivity; Dim light; Visual modelling; Behavioural experiments; Birds; Psittaciformes;

  Sammanfattning : Birds use vision to guide navigation, foraging and mate choice, and studies of the limitations in bird visual perception are most helpful for the understanding of bird ecology. Here, I present four studies of bird vision in bright and dim light. LÄS MER

 5. 5. Search for beyond Standard Model physics with same-sign dileptons

  Författare :Anthony Hawkins; Partikelfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Doubly Charge Higgs; Beyond Standard Model; LHC; ATLAS; TRT; Same-sign leptons; Fysicumarkivet A:2014:Hawkins;

  Sammanfattning : An introduction into the theory and experimental background of particle physics and the ATLAS detector is given. The transition radiation tracker (TRT) which is vital to the particle tracking and identification is then described giving particular creedence to the calibration. The automation of this calibration is explained. LÄS MER