Sökning: "digital feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 160 avhandlingar innehållade orden digital feedback.

 1. 1. Återkoppling i analoga och digitala klassrum : Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

  Författare :Agneta Grönlund; Joakim Samuelsson; Johan Samuelsson; Marie Tanner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feedback; formative assessment; social studies teaching; social studies didactics; upper-secondary school; computer-aided teaching; Learning Management System; återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; gymnasieskola; datorstödd undervisning; lärplattform;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra lärares återkoppling i samhällskunskap i analog och digital kontext med särskilt intresse för återkopplingens formativa syfte. Studien är genomförd med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. I delstudie ett utforskas återkoppling i det analoga klassrummet och i delstudie två återkoppling i lärplattform. LÄS MER

 2. 2. Digital technologies as support for learning about the marine environment: Steps toward ocean literacy : Digital technologies and ocean literacy

  Författare :Geraldine Fauville; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :digital technologies; social media; ocean literacy; communication; science education; environmental education; sociocultural theory;

  Sammanfattning : Over the last century the ocean has been negatively impacted by human activities. In order to continue benefitting from marine services and goods, and the qualities afforded to human life through the ocean, citizens need to be informed about their relationship to the ocean and their own impact on it, that is they need to be ocean literate. LÄS MER

 3. 3. Learning With Selective Feedback : Effects on Performance and Coding of Unknown Outcomes

  Författare :Ebba Elwin; Peter Juslin; Robin Hogarth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive science; Kognitionsforskning; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : In experiential learning, one important source of information is the feedback that people receive on the outcomes of their decisions. Typically, however, feedback is systematically absent for many decisions and the actual experience of people may therefore be highly selective. LÄS MER

 4. 4. Facial Feedback and the Experience of Emotion

  Författare :Sven Söderkvist; Tomas Furmark; Ulf Dimberg; Jeff Larsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Facial feedback; emotion; facial expressions; facial muscles; facial skin; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Emotional facial expressions are not only considered by most scholars to communicate and express emotional states, but are also thought to affect the person expressing them. Facial feedback occurs when activity in emotion-relevant facial muscles feeds back into the brain and initiates the corresponding emotion or modulates the intensity of an ongoing emotional state. LÄS MER

 5. 5. Emotional Empathy, Facial Reactions, and Facial Feedback

  Författare :Per Andréasson; Ulf Dimberg; Gunilla Bohlin; Örjan Sundin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Emotional empathy; facial feedback; facial expression; emotion; empathy; mirror neurons; Psychology; Psykologi; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The human face has a fascinating capability to express emotions. The facial feedback hypothesis suggests that the human face not only expresses emotions but is also able to send feedback to the brain and modulate the ongoing emotional experience. LÄS MER