Sökning: "self-selection"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet self-selection.

 1. 1. Return Migration from Sweden 1968-1996. A Longitudinal Analysis

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Klinthäll; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Return migration; immigrants; labour migration; transient migration; longitudinal analysis; Sweden; income performance; integration; refugee; immigrant; Migration; labor market; self-selection; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingsarbetets främsta syfte har varit att analysera vilka drivkrafter som ligger bakom beslutet att återvandra, samt att kartlägga återvandringen från Sverige 1968-1996 avseende sammansättning och utvecklingsmönster. Analysen har bedrivits ur ett arbetsmarknadsekonomiskt perspektiv, med fokus på den långsiktiga utvecklingen av tillgång och efterfrågan på arbetskraft. LÄS MER

 2. 2. Essays on Immigrants and Institutional Change in Sweden

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Mikael Ohlson; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; retirement; disability; self-selection; immigrants; wage inequalities; wage discrimination; product market deregulation; competition; naturalization; citizenship; economic impact; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of three self-contained essays about immigrants’ experiences in Sweden. They all focus on the interaction between institutional settings and effects on immigrants’ economic conditions. LÄS MER

 3. 3. Economic Influences on Migration in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Economics, Umeå University

  Författare :Olle Westerlund; Umeå universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interregional migration; labor market; household migration; labor mobility; local public sector; mobility grant; tax base; self selection; migration; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Paper [I]- Household Migration and the Local Public Sector: Evidence from Sweden, 1981-1984 (co-authored with Michael L. Wyzan), contains an empirical explo­ration of the nexus between variables related to the local public sector budget and migration. LÄS MER

 4. 4. The meaning of gender in management : Investigating factors influencing women's and men's entry into management from social-psychological perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sophia Marongiu Ivarsson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Women managers; person-manager fit; gender; managerial advancement; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : This thesis presents four studies examining some common explanations to the gender gap in managerial positions. Study I compared managerial aspirants with non-managerial aspirants and showed that regardless of sex, the major predictor of managerial aspirations was an internal factor consisting of instrumental ("masculine")qualities. LÄS MER

 5. 5. Essays on Educational Choice and Intergenerational Mobility

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Martin Nybom; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational choice; treatment effect heterogeneity; returns to college; noncognitive ability; intergenerational income mobility; life-cycle bias; time trends; cross-country differences; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays. The first essay concerns educational choice and the returns to college in Sweden. I apply a recently introduced econometric framework that allows for self selection and treatment effect heterogeneity. LÄS MER