Sökning: "parti"

Visar resultat 6 - 10 av 26 avhandlingar innehållade ordet parti.

 1. 6. Liberalt partisamarbete i Europa ELDR en ny typ av parti?

  Detta är en avhandling från Umeå : Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

  Författare :Camilla Sandström; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political parties; European parties; network parties; multi-level governance; European integration; organisational and ideological cohesion; party manifestos; national liberal parties; ELDR;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to map and assess the organisational and ideological development of the European Liberal Democrat and Reform party, the ELDR. More specifically, it seeks to analyse the degree of integration between the members of the ELDR over time, to identify factors that may or may not generate integration, to relate the development of the ELDR to earlier research about European parties, and finally to contribute to the ongoing debate about whether or not the traditional national party families are about to establish parties at the European level. LÄS MER

 2. 7. Sverigedemokraternas budskap 2005-2010 : en retorisk studie av ett annorlunda parti

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Simon Oja; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; Rhetoric; Sweden Democrats; rhetoric; argumentation; visual rhetoric; politics; debate; Toulmin; ideology;

  Sammanfattning : This thesis originates from an interest in the relationship between rhetoric and democracy and how a society deals with controversial ideas. In Swedish politics, the Sweden Democrats is an exemplification of this. LÄS MER

 3. 8. SKP och Komintern 1921-1924 : motsättningarna inom Sveriges kommunistiska parti och dess relationer till den Kommunistiska internationalen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erland F. Josephson; Uppsala universitet.; [1976]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Med historien som motståndare SKP/VPK/V och det kommunistiska arvet 1956-2006

  Detta är en avhandling från Stockholm : Atlas Akademi

  Författare :Petter Bergner; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Communism; coming to terms with history; Left Party; Left Party - the Communists; Swedish Communist Party; West European Communist Parties; Post-Communism; Anti-Communism; Politics of regret; coming to terms with history; process of coming to terms with history; coming to terms with the past; Uppgörelse; Uppgörelseprocess; Vänsterpartiet; V; Vänsterpartiet kommunisterna; VPK; Sveriges Kommunistiska Parti; SKP; kommunism; antikommunism; uppgörelse med det förflutna; göra upp med historien; postkommunism; ångerpolitik; partistrategier; politisk historia 1900-tal; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation concerns Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) [the Swedish Communist Party] – in 1967 renamed Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) [the Left Party – the Communists] and in 1990 renamed Vänsterpartiet (V) [the Left Party] – and the Party's process of coming to terms with history and its communist legacy. The aim of the study is to describe and analyse the SKP/VPK/V's process of coming to terms with history for the period 1956-2006, and to set out and problematise the driving forces and constraining mechanisms of this process. LÄS MER

 5. 10. Sovjetunionen och svenska vänsällskap 1945-1958 sällskapen Sverige-Sovjetunionen som medel i sovjetisk strategi

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Olov Wenell; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Soviet Union; communism; Sveriges kommunistiska parti; realism; soft power; public diplomacy; strategy; diplomacy; VOKS; international relations; historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe and analyze how the Soviet Union attempted to win the sympathies of the Swedish population during the period 1945-1958 through the All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries (VOKS) and the Sweden-Soviet Union Societies. The dissertation includes the central Soviet decision-making apparatus’ general formulation of strategy and what means were to be used to win the sympathies of populations in other countries. LÄS MER