Sökning: "Håkan Blomqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Håkan Blomqvist.

 1. 1. Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen

  Författare :Håkan Blomqvist; Lars Ekdahl; Alf W Johansson; Morten Thing; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; socialism; labour movement; whiteness; nationalism; race; civilisation; anti-semitism; History; Historia;

  Sammanfattning : Ideas of nationalism, race and anti-Semitism are usually connected to right wing ideology and politics. This thesis, however, is studying them in the context of the socialist labour movement. That a radical left wing patriotism, inspired by the French revolution, developed intertwined with workers’ internationalism is well known. LÄS MER

 2. 2. On space-time means for solutions of nonlinear Klein-Gordon equations

  Författare :Håkan Blomqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :nonlinear Klein-Gordon equation; linear Klein-Gordon equation; asymptotic properties; rate of decay; boundedness of space-time means; properties inherited from the corresponding linear case; nonlinear Volterra integral inequality with singular kernel; nonlinear Klein-Gordon equation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Strukturerade intervjuer inom missbruksvården : - som en grund för kunskapsutveckling

  Författare :Mats Anderberg; Mikael Dahlberg; Håkan Jenner; Eva Johnsson; Jan Blomqvist; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; structured interviews; DOK; documentation; assesment instrument; validation; methodological issues; evaluation; substance abuse; Social work; Socialt arbete; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment;

  Sammanfattning : Anderberg, Mats & Dahlberg, Mikael (2009). Strukturerade intervjuer inom missbruksvården – som en grund för kunskapsutveckling (Structured interviews in substance abuse treatment - as a foundation for the development of knowledge). LÄS MER

 4. 4. Sjöfart på stormigt hav : Sjömannen och Svensk Sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945

  Författare :Martin Estvall; Lars Olsson; Lars M Andersson; Håkan Blomqvist; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 20th century; neutrality; economic history; shipping history; World War II; Swedish trade; anti-Semitism; the Holocaust; 1933-1945; social categorisation; Nazism; nationalism; national-socialism; antifascism; anti-Nazism; resistance; racism; class; working-class movement; Sjömannen; Svensk Sjöfarts Tidning; Sjöfolksförbundet; Sveriges Redareförening; 1900-talet; neutralitet; ekonomisk historia; sjöfartshistoria; andra världskriget; Förintelsen; antisemitism; svensk handel; 1933-1945; antinazism; motstånd; rasism; klass; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discuss German Nazism and Nazi Germany from the point of view of two specific representatives, namely, labour and capital. This has been facilitated by analysing the content of the Swedish Seamen’s Union’s newspaper, The Seafarer [Sjömannen] and its union counterpart, the Swedish Shipowners Association’s periodical, Scandinavian Shipping Gazette [Svensk Sjöfarts Tidning], from November 1932 up to and including 1945. LÄS MER

 5. 5. "The determinants of annuitization: evidence from Sweden" and "What are the health effects of delaying retirement?"

  Författare :Johannes Hagen; Sören Blomqvist; Håkan Selin; Mårten Palme; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER