Sökning: "Håkan Blomqvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Håkan Blomqvist.

 1. 1. Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen

  Författare :Håkan Blomqvist; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; History; socialism; labour movement; whiteness; nationalism; race; civilisation; anti-semitism;

  Sammanfattning : Ideas of nationalism, race and anti-Semitism are usually connected to right wing ideology and politics. This thesis, however, is studying them in the context of the socialist labour movement. That a radical left wing patriotism, inspired by the French revolution, developed intertwined with workers’ internationalism is well known. LÄS MER

 2. 2. On space-time means for solutions of nonlinear Klein-Gordon equations

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Håkan Blomqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nonlinear Klein-Gordon equation; linear Klein-Gordon equation; asymptotic properties; rate of decay; boundedness of space-time means; properties inherited from the corresponding linear case; nonlinear Volterra integral inequality with singular kernel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER