SKP och Komintern 1921-1924 : motsättningarna inom Sveriges kommunistiska parti och dess relationer till den Kommunistiska internationalen

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.