Sökning: "muntlig kommunikation"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden muntlig kommunikation.

 1. 1. Samspel och solostämmor Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Instittutionen för nordiska språk

  Författare :Anne Palmér; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; language development; classroom discourse; oral production; small-group activities; school literacy; Swedish; Svenska; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The dissertation investigates oral communication from a language development perspective. The overall aim is to study the oral communication that is part of the learning process for Swedish as a subject and for vocational courses in the upper secondary schools. The focus is specifically on learning that incorporates reasoning and prepared speech. LÄS MER

 2. 2. Verb som uttrycker muntlig kommunikation i rumänska

  Detta är en avhandling från Institutionen för lingvistik, Lunds universitet

  Författare :Vivan Franzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När kulturer spelar med i klassrummet En sociokulturell studie av ungdomars lärande i musik

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Annette Mars; Luleå tekniska universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker ungdomars lärande i musik utifrån ett sociokulturellt perspektiv. De två delstudierna är genomförda med en teoretisk utgångspunkt som gör gällande att människor lär sig musik i samspel med andra människor samt att de använder sig av medierande verktyg i de lärsituationer de deltar i, vidare involveras den proximala utvecklingszonen, samt muntlig och skriftlig lärandekultur. LÄS MER

 4. 4. Samspel för förändring. En konsultationsmodell för arbete med elever i svårigheter

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Britta Liljegren; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Home-school collaboration; Pedagogy and didactics; Child development; Problem-solving in schools; Family therapy in schools; Solution focus in schools; Specialist team work in schools; Psychology; Special education; Psykologi; Pedagogisk psykologi; Psychopedagogy; School psychology; School-based consultation; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudsyftet med avhandlingen är att formulera en teoretiskt och empiriskt förankrad konsultationsmodell för psykologer i skolsammanhang. Idéer och handlingsstrategier tydliggörs så att de kan tillämpas, värderas och vidareutvecklas av andra yrkesutövare. LÄS MER