Sökning: "Claesson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet Claesson.

 1. 1. A search for charmed particles in neutrino induced reactions and a study of light-ion collisions at very high energy

  Författare :Göran Claesson; [1983]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1983:Claesson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gestational Diabetes Mellitus - Diagnostic Implications During Pregnancy and Follow-Up

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Rickard Claesson; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus GDM ; Oral glucose tolerance test; Type-2 diabetes; Diagnostic criteria; HbA1c; Screening test; Follow-up; Body mass index BMI ; Glucose levels; Large for gestational age LGA ; Seasonal variation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lifesaving after cardiac arrest due to drowning. Characteristics and outcome

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy

  Författare :Andreas Claesson; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drowning; Cardiac arrest; CPR; Lifesaving; Prehospen; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling;

  Sammanfattning : Aims The aim of this thesis was to describe out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) due to drowning from the following angles. In Paper I: To describe the characteristics of OHCA due to drowning and evaluate factors of importance for survival. In Paper II: To describe lifesaving skills and CPR competence among surf lifeguards. LÄS MER

 4. 4. Research on recovery of polluted lakes : algal growth potential and the availability of limiting nutrients

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Claesson; Uppsala universitet.; [1978]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Studies in the allene and acetylene series : synthesis, reactions and biological activities of allenic alcohols and related compounds

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Alf Claesson; Uppsala universitet.; [1975]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER