Sökning: "mikronäringsämne"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet mikronäringsämne.

  1. 1. Thiamin (vitamin B1) in the aquatic food web

    Författare :Emil Fridolfsson; Samuel Hylander; Michael T. Brett; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phytoplankton; zooplankton; thiamin; transfer; food web dynamics; micronutrient; vitamin; Baltic Sea; community composition; M74; salmon; B1; växtplankton; djurplankton; tiamin; överföring; födoväv; mikronäringsämne; vitamin; Östersjön; B1; lax; Ecology; Ekologi;

    Sammanfattning : Thiamin (vitamin B1) is required for several life-sustaining processes in most organisms and cells, e.g. in the conversion of food to energy. It also serves as an antioxidant and is important for proper nerve signaling. LÄS MER