Sökning: "medicinsk dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden medicinsk dokumentation.

 1. 1. Housing accessibility and participation among older adults with long-standing spinal cord injury

  Författare :Lizette Norin; Aktivt och hälsosamt åldrande; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Spinal Cord Injuries; housing accesibility problems;

  Sammanfattning : En stödjande miljö är centralt för att kunna upprätthålla ett självständigt liv och effektivt aktivitetsutförande, särskilt med ökande ålder. För personer med funktionella begränsningar, som konsekvenserna av en ryggmärgsskada, är balansen mellan personens funktionella kapacitet och miljöns krav av yttersta vikt för att kunna leva ett så välfungerande liv som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Falls, fractures and function. Focus on women with a distal forearm fracture

  Författare :Eva Nordell; Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; elderly; falls; Distal forearm fracture; fractures; health-related quality of life; risk factors; physical performance; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; kinesitherapy; revalidation;

  Sammanfattning : Falls and fractures in older people are a common and increasing health problem which causes physical, social and psychological problems for the individual and is costly to society. The aims of this thesis were to investigate accidental falls of patients aged 65 - 74 who attended an orthopedic emergency ward, to investigate reliability of the modified figure of eight (MFE) and compare it with other balance performance tests, to investigate whether patients with a distal forearm fracture exhibited risk factors for new falls and fractures, and to follow physical performance and evaluate health-related quality of life in women after a distal forearm fracture. LÄS MER

 3. 3. Delirium after cardiac surgery : risk factors, assessment methods and costs

  Författare :Nina Smulter; Karl Gunnar Engström; Birgitta Olofsson; Micael Appelblad; Staffan Svenmarker; Henrik Bjursten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiac surgery; Cardiopulmonary bypass; Consequences; Delirium; Detection; Documentation; Economical aspect; Hospitalisation; Risk factors; Screening scales; Thoracic and Cardivascular Suregery; kirurgi; särskilt thoraxkirurgi; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background: Cardiac surgery is considered safe, but postoperative delirium (POD) remains frequently reported. Delirium is characterised by fluctuations in consciousness and cognition, and can be subdivided into disturbed psychomotoric activity (hyperactive and hypoactive) and psychiatric symptom profiles (psychotic and emotional). LÄS MER

 4. 4. Methods for localizing and quantifying radionuclide sources and deposition using in situ gamma spectrometry : Critical review of the peak-to-valley method based on experimental studies and applications in Georgia and Japan

  Författare :Karl Östlund; Malmö Medicinsk strålningsfysik; []
  Nyckelord :In situ gamma spectrometry;

  Sammanfattning : This thesis describes investigations made on mobile and stationary gammaspectrometry made both under laboratory conditions and in situ. The objective hasbeen to identify and quantify radionuclides in the form of point sources,contamination and widespread deposition in situations where the measurementgeometry is not known beforehand. LÄS MER

 5. 5. WHO:s rekommendationer för vård vid normal förlossning : Instrumentutveckling, barnmorskors dokumenterade vård och kvinnors uppfattningar

  Författare :Ann-Kristin Sandin-Bojö; Bodil Wilde Larsson; Marie-Louise Hall-Lord; Ingela Rådestad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Instrument; intrapartal care; midwives; quality assurance; WHO; women’s; perceptions; Barnmorskor; instrument; kvalitetsbedömning; kvinnors uppfattningar; WHO.; förlossningsvård; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The aims of intrapartal care are a healthy mother and child and a positive birth experience for the woman. The aims should be achieved using the least possible number of interventions that is compatible with safety. LÄS MER