Sökning: "utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner.

 1. 1. Idrott – och helst lite mer idrott : Idrottslärarstudenters möte med utbildningen

  Författare :Lena Larsson; Håkan Larsson; Jane Meckbach; Fiona Dowling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PE teacher education programme; PE student teacher; value structures; habitus; symbolic capital; doxa; Bourdieu; gender; Education; Pedagogik; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; Pedagogik; Pedagogics; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate what happens when the experiences and conceptions of physical education (PE) student teachers encounter the value structures of a PE teacher education programme. The starting point for the study are the criticisms that the PE teacher education programme has inadequate links to science, that it finds it difficult to challenge traditional gender patterns, and that the students' experiences of their own sporting activities are more important than the education programme for what knowledge is considered valuable. LÄS MER

 2. 2. Att kunna lyssna med kroppen : En studie av gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater

  Författare :Pernilla Ahlstrand; Ingrid Carlgren; Eva Österlind; Bjørn Rasmussen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; theatre education; knowledge; knowing; didactics; tacit knowledge; learning study; upper secondary school; teacher professionalization; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : Theatre has been a school subject in the Swedish upper secondary school's national arts program since 1992 and has its own syllabus and grading criteria. The National Curriculum in theatre emphasises the development of performative capability, which is the focus of this dissertation. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values : Educational and Sociological Perspectives

  Författare :Erik Backman; Håkan Larsson; Johan Arnegård; John Evans; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Friluftsliv; Physical Education; PETE; PE teacher student; PE teacher educator; curriculum; Bourdieu; Bernstein; Education; Pedagogik; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine some of the educational and sociological conditions underlying the production of teaching in friluftsliv within the Physical Education (PE) subject in Swedish compulsory school. Despite the value awarded to the Scandinavian outdoor practice friluftsliv, in both the national PE curriculum document and in Physical Education Teacher Education (PETE) in Sweden, it does not seem to be thoroughly implemented in compulsory school teaching. LÄS MER

 4. 4. Instructional work in textile craft : Studies of interaction, embodiment and the making of objects

  Författare :Anna Ekström; Oskar Lindwall; Lars Lindström; Jon Hindmarsh; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; craft; education; instruction; interaction; ethnomethodology; sloyd; teacher education; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; Craft;

  Sammanfattning : The focus for this thesis is instructions and their role in guiding students’ activities and understandings in the context of textile craft. The empirical material consists of video recordings of courses in textile craft offered as part of teacher education programs. LÄS MER

 5. 5. "Klicka där!" : En studie om bildundervisning med datorer

  Författare :Catrine Björck; Anette Göthlund; Ketil Thorgersen; Helene Illeris; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; visual culture; aesthetic learning processes; compulsory school; discourse psychology; computer; digital technology; art education; visual literacy; media literacy; joint action; dialogism; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the teacher’s role when pupils are using computers to create their art work. Working with computers raises new questions for teachers and pupils. Working with digital technology requires teachers to develop new pedagogical, educational and classroom-oriented strategies. LÄS MER