Sökning: "lunds universitet psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 233 avhandlingar innehållade orden lunds universitet psykologi.

 1. 1. The Prometheus Complex - Striving for competence

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Renée Perrin-Wallqvist; Karlstads universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Childhood; Fire setting; Adolescence; Development psychology; Utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med föreliggande undersökningar var att söka nå en mer fullständig kunskap om barn och ungas eldsanläggelse; att undersöka hur frekvent förekommande det är, samt om det, i experimentella studier, kan relateras till frustration eller leda och till personlighetsdrag som optimism, pessimism och kreativitet. Avhandlingen består av fyra studier, två intervjuundersökningar och två experimentella studier. LÄS MER

 2. 2. Reading achievement: Its relation to home literacy, self-regulation, academic self-concept, and goal orientation in children and adolescents

  Detta är en avhandling från Institutionen för psykologi, Lunds universitet

  Författare :Lena Swalander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychopedagogy; Pedagogisk psykologi; Psykologi; Psychology; Writing; Computers; Home literacy; Reading attitude; Goal orientation; Reading ability; Academic self-concept; Self-regulated learning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Doktorsavhandling undersöker hur förutsättningar i hemmet, självreglering, akademisk självbild och målorientering påverkar läsförmåga. Att kunna läsa bra är grundläggande för att kunna fungera väl i det moderna samhället där man måste kunna läsa komplicerade texter. LÄS MER

 3. 3. Beyond Survival - Cognition after Pediatric Brain Tumor

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty or Social Sciences, Department of Psychology

  Författare :Ingrid Tonning Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pediatric Brain Tumor; Cognition; Late sequelae; Cranial Radiation Therapy; Neuropsychology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Hjärntumör hos barn är en relativt ovanlig sjukdom som drabbar cirka 70 barn i Sverige årligen. Under de senaste 40 åren har överlevnaden i barnhjärntumör ökat avsevärt från under 40 % till över 70 %. LÄS MER

 4. 4. Implementering och korttidsuppföljning av multisystematisk terapi : En svensk randomiserad multicenterstudie angående Multisystemisk terapi

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Lars-Henry Gustle; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; psykosomatik; klinisk psykologi; Psykiatri; psychosomatics; Psychiatry; clinical psychology; Randomized Trial; Evidence Based Practice; Implementation; Adolescents; Multisystemic Therapy; Social psychology; Socialpsykologi; Psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar tre områden: 1. implementeringen av Multisystemisk terapi (MST) som en behandlingsmetod inom socialtjänsten i Sverige, 2. implementeringen av ett forskningsprojekt vars mål är att utvärdera MST som behandlingsmetod, 3. LÄS MER

 5. 5. Samspel för förändring. En konsultationsmodell för arbete med elever i svårigheter

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Britta Liljegren; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Home-school collaboration; Pedagogy and didactics; Child development; Problem-solving in schools; Family therapy in schools; Solution focus in schools; Specialist team work in schools; Psychology; Special education; Psykologi; Pedagogisk psykologi; Psychopedagogy; School psychology; School-based consultation; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudsyftet med avhandlingen är att formulera en teoretiskt och empiriskt förankrad konsultationsmodell för psykologer i skolsammanhang. Idéer och handlingsstrategier tydliggörs så att de kan tillämpas, värderas och vidareutvecklas av andra yrkesutövare. LÄS MER