Sökning: "pancreastatin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet pancreastatin.

 1. 1. Histamine and chromogranin A-derived peptides in rat stomach ECL cells

  Detta är en avhandling från Per Norlén, Dept. of Pharmacol. Sölveg. 10, S-22362 Lund, Sweden

  Författare :Per Norlén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences; CGRP adrenaline; galanin; VIP; PACAP; somatostatin; gastrin; microdialys; pancreastatin; chromogranin A; histamine; ECL cell; rat stomach; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ECL-cellen är en hormonproducerande cell i magslemhinnan. Den utsöndrar histamin vilken i sin tur reglerar magsäckens saltsyrautsöndring. I avhandlingen utvecklades en metod som möjliggör mätningar av histaminutsöndringen från ECL-celler i vakna råttor. LÄS MER

 2. 2. Effect of Cholecystokinin-B/Gastrin Receptor Antagonists on Rat Stomach ECL Cells

  Detta är en avhandling från Department of Pharmacology, Lund University

  Författare :Xi-Qin Ding; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacognosy; Pharmacological sciences; vävnadskultur; histokemi; cytokemi; Histologi; tissue culture; histochemistry; gastrin; cholecystokinin CCK receptors; ECL cells; CCK-B gastrin receptor antagonists; histidine decarboxylase HDC ; histamine; pancreastatin; chromogranin A CGA ; gastric acid secretion.; cytochemistry; Histology; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : The histamine- and pancreastatin- containing ECL cells in the acid-producing mucosa of the rat stomach operate under the control of circulating gastrin. The present work examines how cholecystokinin (CCK)-B/gastrin receptors regulate the activity of the ECL cells. LÄS MER

 3. 3. Secretory activity in isolated rat stomach ECL cells

  Detta är en avhandling från Erik Lindström, Dept. of Pharmacology, Sölvegatan 10, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Erik Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; Calcium channels; Adrenaline; Pancreastatin; Prostaglandin E2; Galanin; Somatostatin; Histamine; Gastrin; VIP; PACAP; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ECL celler är endokrina (peptid-hormon-producerande) celler belägna i magsäckens syra-producerande del (fundus). Cellerna är av stor betydelse vid regleringen av magens saltsyra produktion och sekretion eftersom de innehåller histamin. Frisatt histamin aktiverar intilliggande parietal celler att utsöndra saltsyra. LÄS MER

 4. 4. Physiological and pathophysiological regulation of ECL-cell activity

  Detta är en avhandling från Institute of Experimental Medical Sciences

  Författare :Maria Lundgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacy; toxicology; Pharmacological sciences; pharmacognosy; Gastroenterologi; endothelin; gastrin; ischemia-reperfusion; Physiology; Fysiologi; Gastro-enterology; pancreastatin; histamine; microdialysis; ECL-cell; stomach; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : The ECL cells are endocrine/paracrine cells located in the acid-producing part of the stomach. They produce and secrete histamine and chromogranin A-derived peptides in response to circulating gastrin. Mobilized histamine stimulates acid secretion from adjascent parietal cells. LÄS MER

 5. 5. Studies of neuropeptides in pancreatic beta cell function with special emphasis on islet amyloid polypeptide (IAPP)

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ella Karlsson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell biology; alpha cell; amylin; beta cell; chromogranin; growth; IAPP; insulin; islet amyloid polypeptide; leptin; NOD mice; pancreastatin; pancreatic islet; proliferation; Cellbiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi; medicinsk cellbiologi; Medical Cell Biology;

  Sammanfattning : The presence of protein amyloid in pancreas and its association to diabetes was first described 100 years ago in 1901, but was not identified as Islet Amyloid Polypeptide (IAPP) until 1986. The aim of the present work was to determine the role of the beta cell hormone, IAPP, in normal pancreatic islet physiology and during early disturbances of islet function. LÄS MER