Sökning: "Thermal comfort"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden Thermal comfort.

 1. 1. Indoor thermal environment in Supermarkets : A study of measured and perceived comfort parameters

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers Reproservice

  Författare :Ulla Lindberg; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermal environment; supermarket; interdisciplinary; display cabinets; refrigeration systems; thermal comfort;

  Sammanfattning : In the supermarket environment three different groups must be considered: food (food quality), personnel (working conditions) and customers. Customers are of particular interest since they make up the commercial basis for the supermarket. Currently, however, there are no recommendations on the indoor environment for this category. LÄS MER

 2. 2. Possibilities of using thermal mass in buildings to save energy, cut power consumption peaks and increase the thermal comfort

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Jonathan Karlsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; concrete; aggregates; heat capacity; thermal properties; thermal conductivity; thermal inertia; thermal mass; time constant; Energy storage;

  Sammanfattning : The aim of this project was to generate knowledge to enable us to take advantage of heat storage in heavy building structures with regard to as energy savings, better thermal indoor climate, and reduced peak powers. This could include buildings that can function without energy input during cold periods, buildings that give a robust indoor climate without installed cooling, and buildings with good thermal comfort also in case of higher outdoor temperatures resulting from global warming. LÄS MER

 3. 3. Comfort climate evaluation with thermal manikin methods and computer simulation models

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet och KTH

  Författare :Håkan O. Nilsson; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; equivalent temperature; subject; thermal manikin; mannequin; thermal climate assessment; heat loss; office environment; cabin climate; ventilated seat; computer model; CFD; clothing-independent; comfort zone diagram; thermal environment; cabin; climate;

  Sammanfattning : Ökat intresse för energiförbrukning och samtidiga krav på godtagbar termisk miljö gör det nödvändigt att i förväg kunna bedöma personpåverkan från olika kombinationer av klimatfaktorer. Enbart temperaturmätningar tar inte hänsyn till alla klimateffekter på en människa och speciellt inte för lokala effekter av luftrörelser och strålning. LÄS MER

 4. 4. Cold exposure and thermal comfort among patients in prehospital emergency care innovation research in nursing

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jonas Aléx; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; thermal comfort; thermal discomfort; cold exposure; cold stress; hypothermia; patients’ experiences; active warming; prehospital emergency care; finger temperature; back temperature; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : BackgroundPatients’ cold exposure is a neglected problem in prehospital emergency care. Cold stress increases pain and anxiety and contributes to fear and an overall sense of dissatisfaction. When left untreated, cold stress disturbs vital body functions until ultimately reaches hypothermia. LÄS MER

 5. 5. Influence of thermal mass on the heating and cooling demands of a building unit

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Fredrik Ståhl; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermal mass; environmental impact; thermal comfort; heat storage; life cycle; building energy use; earth tube heat exchanger; comfort interval; heavy or light buildings; building structure;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to find to what extent the thermal properties of the building materials, the allowed indoor temperature swing, determined by the comfort interval, and, to some extent, the ventilation strategy can affect the heating and cooling demand of a building. It is well known that a thermally heavy building, that is a building with a high heat capacity, often demands less energy for heating and cooling and have a more stabile indoor temperature due to heat storage in the building structure. LÄS MER