Sökning: "hantverk"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet hantverk.

 1. 1. Industriellt hantverk : Om en svensk trähusfabrikants känsla för konfektionering

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Fredrik Markgren; Monica Lindgren; Alexander Styhre; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kalkputs- porstrukturens betydelse för beständighet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Kristin Balksten; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kalkbruk; frostresistens; murning; kalkputs; hantverk; porstruktur; putsning;

  Sammanfattning : SammanfattningVid restaureringar av historisk kalkputs kan det vara svårt att uppnå den beständighet som är önskvärd. Idag händer det att nygjord kalkputs fryser ned efter bara ett par vintrar. För att förstå och lösa problemen kring kalkputs behöver problemet studeras ur olika synvinklar. LÄS MER

 3. 3. Kalkputs porstrukturens betydelse för beständighet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Kristin Balksten; Tor Broström; Britt-Marie Steenari; Jan-Erik Lindkvist; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; kalkputs; kalkbruk; murning; putsning; hantverk; frostresistens; porstruktur; Conservation HGO ; Kulturvård HGO ;

  Sammanfattning : When restoring historic lime plaster it can be difficult to reach the required durability. Today newly made lime plaster can fall off due to frost damages after only a couple of winters. To understand and solve these problems, the subject has been studied from different perspectives. LÄS MER

 4. 4. Förlagd form : Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Elin Manker; Catharina Nolin; Jeff Werner; Kjetil Fallan; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Design; Design Theory; Design History; Craft; Craft Theory; Craft History; 19th century Sweden; Ornamental Print; Popular Aesthetics; Element Design; Manufacturing; Paraffin Lamp; Illustrated Journal; Materiality; Design; designteori; designhistoria; hantverk; hantverksteori; hantverkshistoria; 1800-talet i Sverige; mönsterblad; populär estetik; elementdesign; fabrik; fotogenlampa; illustrerade tidskrifter; materialitet; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The overarching aim of this doctoral dissertation is to present an analysis of the design processes related to serial articles produced in Sweden between 1860 and 1890. In the dissertation, the interconnections between aesthetic theories, design languague, production processes, and the commercial market are explored. LÄS MER

 5. 5. The inner theatre in learning en studie om kunskapsväxandet inom hantverk

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Gunilla Andersson Gustafsson; Bo Göranzon; Maria Hammarén; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Judgment; responsibility; knowledge gained through experience; storytelling; individual skill; inter-subjective knowledge; expertise and vocational education.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER