Sökning: "Clinical Bacteriology"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden Clinical Bacteriology.

 1. 1. Urinary tract infections in primary health care in northern Sweden epidemiological, bacteriological and clinical aspects

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sven Ferry; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1988]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urinary tract infection UTI ; primary health care PHC ; epidemiology; clinical presentation; bacteriuria diagnosis; bacteriology; drug resistance; therapy;

  Sammanfattning : The epidemiology of urinary tract infection (UTI) in the population of Vännäs (8 000 inhabitants) was studied during one year. The annual incidence increased from 0.5% in the first decade of life to more than 10% in the age group 90-100 years. LÄS MER

 2. 2. Studies of Spotted Fever Rickettsia - Distribution, Detection, Diagnosis and Clinical Context With a Focus on Vectors and Patients in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarina Wallménius; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tick-borne infections; co-infections; ticks; Ixodes ricinus; zoonosis; Rickettsia helvetica; migrating birds; Bell’s pares; erythema migrans; Rickettsia aeschlimannii; sudden deafness; facial nerve paralysis; Hyalomma marginatum; Rickettsia africae; western blot; PCR; serology; Clinical Bacteriology; Klinisk bakteriologi;

  Sammanfattning : The spotted fever rickettsia, Rickettsia helvetica, is an endemic tick-borne bacteria in Sweden. It causes infections in humans, manifested as aneruptive fever, headache, arthralgia and myalgia, and sometimes an inoculation eschar or a rash. There have also been two known cases of human infections with R. felis in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Distribution and Effects of NO and CO in the Human Upper Respiratory Tract

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Jens Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; transplantation; Microbiology; bacteriology; virology; serologi; Immunologi; serology; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; Immunology; sinus; upper respiratory tract infection; nose; nitric oxide; neutrophil migration; middle ear; hemin; flow cytometry; allergy; carbon monoxide;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma och hösnuva (allergisk rinit) är två närbesläktade sjukdomar som båda har sin grund i en långdragen, kronisk inflammation i luftvägsslemhinnan. Vid både astma och hösnuva har slemhinnan en benägenhet att reagera kraftigare än normalt på retningar (s.k. hyperreaktivitet). LÄS MER

 4. 4. Arcanobacterium haemolyticum, clinical, diagnostic and therapeutic aspects

  Detta är en avhandling från Mats Nyman, Department of Infectious Diseases, University Hospital MAS, S-205 02 Malmö, SWEDEN

  Författare :Mats Nyman; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; phenotypic characteristics.; penicillin tolerance; antibiotic susceptibility; antibody reaction; exanthema; Arcanobacterium haemolyticum; pharyngitis; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arcanobacterium haemolyticum (A. haemolyticum) beskrevs för första gången under namnet Corynebacterim haemolyticum av MacLean och medarbetare 1946. Bakterien odlades fram från svalget hos patienter med halsont och från sår. Patienterna bestod av amerikanska soldater och infödda öbor i Stilla havet. LÄS MER

 5. 5. Tissue tropism among group A streptococci - importance of bacteria associated proteolytic activity

  Detta är en avhandling från Mikael Svensson, BMC B14, Tornavägen 10, 221 84 Lund

  Författare :Mikael Dag Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cysteine protease; plasminogen; M protein; Streptococcus pyogenes; tissue tropism; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakterier av arten Streptococcus pyogenes kallas på svenska för grupp A streptokocker (GAS). Bakterien kan finnas hos människan utan att orsaka sjukdom (bärarskap) men också orsaka sjukdomar som t.ex. halsfluss och svinkoppor som även kallas impetigo. LÄS MER