Sökning: "hantverkshistoria"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet hantverkshistoria.

  1. 1. Förlagd form : Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890

    Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

    Författare :Elin Manker; Catharina Nolin; Jeff Werner; Kjetil Fallan; [2019]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Design; Design Theory; Design History; Craft; Craft Theory; Craft History; 19th century Sweden; Ornamental Print; Popular Aesthetics; Element Design; Manufacturing; Paraffin Lamp; Illustrated Journal; Materiality; Design; designteori; designhistoria; hantverk; hantverksteori; hantverkshistoria; 1800-talet i Sverige; mönsterblad; populär estetik; elementdesign; fabrik; fotogenlampa; illustrerade tidskrifter; materialitet; konstvetenskap; Art History;

    Sammanfattning : The overarching aim of this doctoral dissertation is to present an analysis of the design processes related to serial articles produced in Sweden between 1860 and 1890. In the dissertation, the interconnections between aesthetic theories, design languague, production processes, and the commercial market are explored. LÄS MER