Sökning: "Elin Eriksen Ødegaard"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elin Eriksen Ødegaard.

  1. 1. Meningsskaping i barnehagen : innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Elin Ödegaard Eriksen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER