Sökning: "early experience"

Visar resultat 1 - 5 av 514 avhandlingar innehållade orden early experience.

 1. 1. Inner Experience An Analysis of Scientific Experience in Early Modern Germany

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Rydberg; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; scientific experience; inner experience; inner senses; living experience; psychometrics; psychological experiments; cultura animi; spiritual exercise; meditation; aesthetics; Pietism; Enlightenment; Christian Wolff; Hermann Francke; Alexander Baumgarten; Georg Ernst Stahl; Friedrich Hoffmann; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : In the last decades a number of studies have shed light on early modern scientific experience. While some of these studies have focused on how new facts were forced out of nature in so-called experimental situations, others have charted long-term transformations. LÄS MER

 2. 2. Early Experience, Maternal Care and Behavioural Test Design Effects on the Temperament of Military Working Dogs

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Foyer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Early experience; Maternal care; Dog; Military Working Dog; Behaviour; Temperament test; Stress; Försvarssystem; Military Technology;

  Sammanfattning : För över 15 000 år sedan började våra anfäder avla på vargar och lade då grunden för den uppsjö av olika hundraser vi ser idag. Exakt hur den här processen såg ut, när eller vart den startade vet vi faktiskt inte med säkerhet, men att vargen/hunden var det första djur att påbörja en sådan förändring, det vet vi. LÄS MER

 3. 3. A Changing Experience communication and meaning-making in web-based teacher training

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Linda Reneland-Forsman; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; course design; higher education pedagogy; mediated discourse analysis; meaning-making; mediation; teacher training; web-based learning; web-based teaching; widened participation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This is a study of students’ meaning making in web-based higher education courses. Conditions for students meaning-making change when interaction technology is used to support educational practices. Widened Participation policy activities often use web-based programs to attract “new” groups of more experienced students. LÄS MER

 4. 4. A shared experience : studies on families and unemployment

  Detta är en avhandling från Stockholm : Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

  Författare :Sara Ström; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unemployment; Sweden; Family; Arbetslösa; familjeförhållanden; Arbetslöshet; Sverige; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Paper I Unemployment and families. A review of research The purpose of this paper is to offer a broad review of research on the consequences of unemployment for families and family members. LÄS MER

 5. 5. Att möta det oväntade : tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Bim Riddersporre; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Life-world; Professional Support; Parental Attitudes; Early Parenthood; Down Syndrome; Utvecklingspsykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Early parenthood; Down syndrome; Parental attitudes; Professional support; Life-world experience;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att genom en empirisk undersökning öka förståelsen av tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom. Jag utgår ifrån föräldrarnas livsvärld och utvecklar ett medföljande arbetssätt. LÄS MER