Sökning: "bone marrow transplantation"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade orden bone marrow transplantation.

 1. 1. Autologous bone marrow transplantation : studies with special reference to cardiac, pulmonary, renal, thyroid and skeleton effects

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristina Carlsson; Uppsala universitet.; [1994]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Laminins and Fibulins in Bone Marrow

  Detta är en avhandling från Yu-Chen Gu, Department of Cell and Molecular Biology, BMC B12, Lund University, 221 84, Lund

  Författare :Yu-Chen Gu; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; glucocorticoids; integrin; Immunology; serology; Immunologi; serologi; transplantation; Cytology; oncology; Biokemi; Metabolism; Biochemistry; cancer; onkologi; cancerology; Cytologi; fibulin; laminin; bone marrow;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utveckling av blodbildande celler sker i benmärgens mikromiljö, som består av cytokiner och tillväxtfaktorer, stromaceller samt extracellulära matrixmolekyler. Extracellulära matrixproteiner och stromaceller i benmärgen utgör en strukturell miljö för hematopoietiska celler, men adhesiva cell-cell och cell-matrix interaktioner påverkar också direkt hematopoietiska cellers överlevnad, proliferation, differentiering samt specialiserade funktioner. LÄS MER

 3. 3. Autologous bone marrow transplantation in childhood : A follow-up study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Arvidson; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; bone marrow transplantation; children; follow-up; pulmonary function; cardiacfunction; neuropsychological functioning; psychosocial functioning; prepubertal growth; Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : Autologous bone marrow transplantation (ABMT) was introduced to the Uppsala UniversityHospital in 1985. Since then, 50 children (<18 years of age) with haematological malignantdisease have been treated with ABMT. Most of these children had experienced a relapse oftheir disease, and ABMT was superimposed on preceding heavy treatment. LÄS MER

 4. 4. Late Effects After Autologous Bone Marrow Transplantation in Childhood

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Frisk; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; bone marrow transplantation; children; follow-up; cataracts; final height; pubertal development; hepatic function; renal function; pulmonary function; Pediatrik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin;

  Sammanfattning : Fifty children with hematologic malignancies have been treated with autologous BMT in Uppsala. The aim was to describe late effects in this group with special reference to cataracts, reduced final height, and to hepatic, renal, and pulmonary late effects. LÄS MER

 5. 5. Salivary function after pediatric bone marrow transplantation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Odontology

  Författare :Mats Bågesund; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bone marrow transplantation; total body irradiation; cancer; children; saliva; xerostomia; scintigraphy;

  Sammanfattning : Salivary gland dysfunction is one of the oral long-term complications that most affect the quality of life among long-term survivors after treatment for malignant diseases. The aims of the studies in this thesis were to examine the effect of pediatric bone marrow transplantation (BMT) conditioning regimens on salivary function, caries-associated microflora, and development of dental caries; define risk factors of salivary dysfunction; evaluate subjective xerostomia; and study functional disturbances in the major salivary glands using salivary gland scintigraphy (SGS). LÄS MER