Sökning: "längd"

Visar resultat 1 - 5 av 145 avhandlingar innehållade ordet längd.

 1. 1. Short Proofs May Be Spacious : Understanding Space in Resolution

  Författare :Jakob Nordström; Johan Håstad; Albert Atserias; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proof complexity; resolution; space; length; width; separation; lower bound; pebble game; pebbling formula; Beviskomplexitet; resolution; minne; längd; bredd; separation; undre gräns; pebblingspel; pebblingformel; Theoretical computer science; Teoretisk datalogi;

  Sammanfattning : Om man ser på de bästa nu kända algoritmerna för att avgöra satisfierbarhet hos logiska formler så är de allra flesta baserade på den så kallade DPLL-metoden utökad med klausulinlärning. De två viktigaste gränssättande faktorerna för sådana algoritmer är hur mycket tid och minne de använder, och att förstå sig på detta är därför en fråga som har stor praktisk betydelse. LÄS MER

 2. 2. ”De va svinhögt typ 250 kilo” : Förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken

  Författare :Anders Albinsson; Maria Simonsson; Joakim Samuelsson; Eva Riesbeck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lego play; length height; quantity; time; measurement; reference points; physical and cultural tools; informal and formal mathematical concepts.;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is to study, describe and analyses which comparative measurement activities preschool children construct and use, and how they solve problems and communicate when they use the comparative measurement activities whilst playing with Lego (“the Lego play”). The measurement activities chosen are length/height, quantity and time. LÄS MER

 3. 3. Connecting CMR and Physiology : Expanding the capabilities of cardiovascular magnetic resonance in quantifying physiology

  Författare :Felicia Seemann; Avdelningen för Biomedicinsk teknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulär magnetresonanstomografi; Fysiologi; Atrioventrikulär klaffplansrörlighet; Mitralisflöde; Tryck-volym loopar; Kraft-längd loopar; Cardiovascular magnetic resonance; Physiology; Atrioventricular plane displacement; Transmitral flow; pressure-volume loops; Ventricular force-length loops;

  Sammanfattning : The assessment of cardiovascular physiology is crucial to facilitate clinical diagnostics, treatment, and research. Physiology and anatomy can be assessed noninvasively using cardiovascular magnetic resonance (CMR), a versatile and reliable medical imaging modality free from ionizing radiation. LÄS MER

 4. 4. Three - dimensional ultrasound studies of the cervix in pregnancy

  Författare :Linas Rovas; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; andrology; gynaecology; Obstetrics; Prostaglandin .; Labor induction .; Spontaneous delivery .; Pregnancy .; Cervix uteri .; Blood flow indices .; Doppler ultrasound .; Three-dimensional imaging .; sexuality; reproduction; Obstetrik; sexualitet; reproduktion; gynekologi; andrologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to evaluate cervical physiological changes by three-dimensional (3D) ultrasound during pregnancy and to investigate the ability of 3D power Doppler to predict time to spontaneous and induced delivery in prolonged pregnancy. The thesis is based on five studies: reproducibility of cervical measurements by 3D power Doppler ultrasound (study I), reference data representative normal findings of the cervix assessed by 3D ultrasound during pregnancy (studies II, III) and the ability of 3D power Doppler to predict time to spontaneous and induced delivery in prolonged pregnancy. LÄS MER

 5. 5. Modelling the Variability of Bending Strength in Structural Timber - Length and Load Configuration Effects

  Författare :Tord Isaksson; Avdelningen för Konstruktionsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; code; reliability-based design; Weibull; test standard; load configuration effect; length effect; weak section; machine grading; visual grading; variability; Structural timber; bending strength; simulation; monte carlo simulation.; Building construction; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : The load carrying capacity of a beam of structural timber is dependent both on the span of the beam and the type of loading. The longer the beam and the more uniform the moment distribution, the lower the load carrying capacity. This phenomenon is due to the variability of material properties within a piece of timber. LÄS MER