Sökning: "diagnoses"

Visar resultat 1 - 5 av 507 avhandlingar innehållade ordet diagnoses.

 1. 1. Sickness Absence with Musculoskeletal Diagnoses An Eleven-Year Follow-Up of Young Persons

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Borg; Kristina Alexanderson; John Carstensen; Per-Olof Östergren; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sickness absence; sick leave; ill health; disability pension; musculoskeletal diagnoses; low back; neck; shoulder; clients’ perceptions of treatment; health-line; self-rated health; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, as well as in most Western countries, sickness absence is a major public health problem that has increased in recent years. This is a complex phenomenon related not only to ill health factors, but also to other factors on the levels of the individual, the family, the workplace, and the society. LÄS MER

 2. 2. Chronic pain : epidemiological studies in a general population

  Detta är en avhandling från Lund : Univ

  Författare :H. Ingemar Andersson; Ingemar H Andersson; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; MEDICINE; MEDICIN; chronic pain; epidemiology; health care; samhällsmedicin; diagnoses; medication; smoking; uric acid; widespread pain;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har intresset för smärta och smärtbehandling ökat påtagligt. Etablerade smärttillstånd är ofta svårbehandlade och medför stora och kostnadskrävande insatser i sjukvården. Produktionsbortfall och stigande sjukförsäkringskostnader medverkar också till stora samhällseffekter. LÄS MER

 3. 3. Frequent attenders in primary health care. A vulnerable patient group seen from a biopsychosocial perspective

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Håkan Bergh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Frequent attenders; primary health care; diagnoses; injuries; medically appropriate consultations; stressful life events; social support; sense of coherence; sick leave; disability pension;

  Sammanfattning : Introduction - The small number of the population who make disproportionally greater use of health care are called frequent attenders (FAs). This group, or 3-5% of the population, account for 15- 25% of all visits to general practitioners (GPs). LÄS MER

 4. 4. Disability pension. Epidemiological and financial aspects

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Nils-Ove Månsson; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; socioeconomic status; screening; risk factor; participation; occupation; obesity; health screening; financial costs; early retirement; disability pension; diagnoses; Alcohol; body mass index; teetotalism; underweight; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : During the last decades, the incidence of disability pension in Sweden has increased continuously and it peaked in 1993 at approximately 62,000 new pensions. Early retirement due to occupational disability often constitutes a problem for the society as well as for the individual. LÄS MER

 5. 5. Musculoskeletal disorders in demanding computer work - with air traffic control as a model

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Inger Arvidsson; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prospective study; psychosocial work environment; neck-postures; technical measurements; physical exposure; computer mouse; VDU-work; diagnoses; Neck and upper limb disorders; physical examination;

  Sammanfattning : In computer work, musculoskeletal disorders are frequently reported, but the knowledge about causal relationships is limited. In air traffic control, female and male operators perform exactly the same computer work. LÄS MER