Sökning: "Göran Rossholm"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Göran Rossholm.

 1. 1. Ibsens Når vi døde vågner : en analys

  Författare :Göran Rossholm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ibsen; Henrik; 1828-1906;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Författaren : En studie i litteraturvetenskaplig argumentation med analyser av August Strindbergs I havsbandet som exempel

  Författare :Sigrid Ekblad; Torsten Pettersson; Göran Rossholm; Per Erik Ljung; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Literature; writer; metacriticism; history of criticism; Swedish literature; August Strindberg; analysis of arguments; literary theory and criticism; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Notions and functions of the author within the discipline of literary studies constitute the object of investigation in this thesis. In the first part, the history of literary research is investigated. What has been considered as suitable and reasonable notions and functions of the author in literary studies are described. LÄS MER

 3. 3. Hur leva sitt liv? : Om livshållning och retorik i Claes Hylingers författarskap

  Författare :Arne Florin; Göran Rossholm; Ingemar Haag; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; rhetoric; genre; intertextuality; autobiography; short prose; attitude towards life; motifs of Bildung; diary; fiction; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The writings of Claes Hylinger are in many ways light and marked by a sense of well-being (the casual tone, the humour, the warmth). But the texts also have a streak of melancholy and a critical edge. LÄS MER

 4. 4. Mimetiskt syskonskap : En representationsteoretisk undersökning av relationen fiktionsprosa-fiktionsfilm

  Författare :Christer Johansson; Göran Rossholm; Greger Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; semiotics; narratology; literary theory; film theory; aesthetic theory; representation; medium; fictionality; narrative; meaning; intermediality; iconicity; indexicality; metaphor; narrative perspective; fiction; film; Literature; Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The dissertation deals with two different subjects: on the one hand the interrelations of narrative prose fiction and narrative fiction film, on the other hand fictional narration and intermediality as such. The first part discusses the concepts of medium and intermediality, and presents some general theoretical models. LÄS MER

 5. 5. Strindberg och skräcken : Skräckmotiv och identitetstematik i August Strindbergs författarskap

  Författare :Henrik Johnsson; Göran Rossholm; Ola Holmgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Doppelgänger; Edgar Allan Poe; E.T.A. Hoffmann; fantasy; ghost; homunculus; horror; identity; vampire; Literature; Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; History of Literature;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the theme of identity in the works of August Strindberg and how this theme is explored through the use of motifs drawn from the literature of horror and fantasy as well as Swedish folklore. The theme deals with how the individual’s identity is shaped and what it consists of, and how it can be manipulated, stolen or lost through interaction with other people. LÄS MER