Sökning: "Treatment evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 1147 avhandlingar innehållade orden Treatment evaluation.

 1. 1. Proton plan evaluation a framework accounting for treatment uncertainties and variable relative biological effectiveness

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Författare :Jakob Ödén; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proton therapy; Relative biological effectiveness; Robustness evaluation; Plan selection; medicinsk strålningsfysik; Medical Radiation Physics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Economic evaluation of hypertension treatment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Magnus Johannesson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic evaluation; hypertension; cost-benefit analysis; cost-effectiveness analysis; the contingent valuation method; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis focuses on economic evaluation of hypertension treatment.The purpose of the study was threefold: to calculate the costs ofhypertension treatment at an individual and a national level; to analyse the importance of different methodological issues for the cost-effectiveness of hypertension treatment; and to test the contingent valuation (CV) method in this field. LÄS MER

 3. 3. Towards application of activated carbon treatment for pharmaceutical removal in municipal wastewater

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Victor Kårelid; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; advanced wastewater treatment; granular activated carbon; powdered activated carbon; municipal wastewater treatment; pharmaceutical removal; Biotechnology; Bioteknologi;

  Sammanfattning : Many pharmaceuticals are found in municipal wastewater effluents due to their persistence in the human body as well as in conventional wastewater treatment processes. This discharge to the environment can lead to adverse effects in aquatic species, such as feminization of male fish. LÄS MER

 4. 4. Treatment Evaluation and Screening of Autism

  Detta är en avhandling från FoU-Centrum, Landstinget Kronoberg

  Författare :Bengt Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; screening of infants; children; adults; TEACCH; Autism; treatment review;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Autism och autismspektrumstörningar är ett kliniskt och beteendemässigt definierat samt biologiskt orsakat syndrom innebärande nedsatt förmåga till social ömsesidighet, verbal och ickeverbal kommunikation samt med kännetecknen både begränsade och repetitiva beteenden, intressen och rutiner. Bakom de synliga beteendena ligger nedsättningar i förmågan till mentalisering, exekutiva funktioner och förmågan att se centrala sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis : Concepts and potentials

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :TOBIAS HEY; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-11-11]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Direct membrane filtration; electricity; energy; forward osmosis; microfiltration; microsieving; municipal wastewater treatment; treatment concept; Direct membrane filtration; Electricity; Energy; Forward osmosis; Microfiltration; Microsieving; Municipal wastewater treatment; Treatment concept;

  Sammanfattning : Conventional wastewater treatment plants are designed for treating manmade wastewater (e.g., from households and industries) and to protect the environment (e.g. LÄS MER