Sökning: "Bengt Persson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Bengt Persson.

 1. 1. Drug-polymer interaction in relation to surface tension and polymer properties

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bengt Persson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutical chemistry; Farmaceutisk kemi; PHARMACY Pharmaceutical chemistry; FARMACI Farmaceutisk kemi; Physical and Inorganic Pharmaceutical Chemistry; fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi;

  Sammanfattning : Polymers are important in a variety of pharmaceutical applications. Many of them are derived from cellulose but there are several biological sources of importance for their production. Polymers display a very wide diversity of properties which makes a detailed characterization necessary. LÄS MER

 2. 2. Treatment Evaluation and Screening of Autism

  Detta är en avhandling från FoU-Centrum, Landstinget Kronoberg

  Författare :Bengt Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; screening of infants; children; adults; TEACCH; Autism; treatment review;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Autism och autismspektrumstörningar är ett kliniskt och beteendemässigt definierat samt biologiskt orsakat syndrom innebärande nedsatt förmåga till social ömsesidighet, verbal och ickeverbal kommunikation samt med kännetecknen både begränsade och repetitiva beteenden, intressen och rutiner. Bakom de synliga beteendena ligger nedsättningar i förmågan till mentalisering, exekutiva funktioner och förmågan att se centrala sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Bo Widerbergs tv-teater / Bo Widerbergs's TV-Theatre

  Detta är en avhandling från FoU-Centrum, Landstinget Kronoberg

  Författare :Niklas Persson Webjörn; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Acting; method acting; realism; auteur; Verfremdungseffekt; Nouvelle Vague; Arthur Miller; Albert Camus; Tennessee Williams; August Strindberg; Henrik Ibsen; Lars Norén; Bengt Bratt; Roland Janson; Elia Kazan; Bertholt Brecht; Jean-Luc Godard; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes the seven studio produced TV-plays made (1979-1992) by the renown Swedish filmmaker Bo Widerberg. The main focus regards Widerberg’s work method, here referred to as ”The Widerberg method”, which can be described as an acting oriented work method influenced by the American method acting tradition from Hollywood in the fifties, especially the films by Elia Kazan. LÄS MER