Sökning: "Ann-Charlotte Granbom"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-Charlotte Granbom.

  1. 1. The Second Wave : The Urak Lawoi After the Tsunami in Thailand

    Författare :Lotta Ann-Charlotte Granbom; Ann-Charlotte Granbom; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urak Lawoi; Tsunami; landrättigheter; Thailand; Havsnomader; ursprungsfolk; Ko Lanta; visuell antropologi; havsfolk; turism; sårbarhet; religion; Urak Lawoi; Chao Ley; sea nomads; sea gypsies; sea people; Thailand; disaster; vulnerability; resilience; tourism development; land policies; Indigenous people; Religion; Ko Lanta; visual anthropology; Turismvetenskap;

    Sammanfattning : Urak Lawoi är en ursprungsbefolkning i Andamansjön som bl.a. bor på kända turistöar som Phuket, Phi Phi, Ko Lanta Yai och Ko Lipe utanför Thailands västkust. Deras språk och kultur skiljer sig från övriga thailändares, inte minst ifråga om kunskap att navigera på havet. LÄS MER