Sökning: "sea gypsies"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden sea gypsies.

 1. 1. The Second Wave : The Urak Lawoi After the Tsunami in Thailand

  Författare :Lotta Ann-Charlotte Granbom; Ann-Charlotte Granbom; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urak Lawoi; Tsunami; landrättigheter; Thailand; Havsnomader; ursprungsfolk; Ko Lanta; visuell antropologi; havsfolk; turism; sårbarhet; religion; Urak Lawoi; Chao Ley; sea nomads; sea gypsies; sea people; Thailand; disaster; vulnerability; resilience; tourism development; land policies; Indigenous people; Religion; Ko Lanta; visual anthropology; Turismvetenskap;

  Sammanfattning : Urak Lawoi är en ursprungsbefolkning i Andamansjön som bl.a. bor på kända turistöar som Phuket, Phi Phi, Ko Lanta Yai och Ko Lipe utanför Thailands västkust. Deras språk och kultur skiljer sig från övriga thailändares, inte minst ifråga om kunskap att navigera på havet. LÄS MER

 2. 2. Superior Underwater Vision in Humans

  Detta är en avhandling från UB, Helgonabacken, Box 3, 221 00 Lund

  Författare :Anna Gislén; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; taxonomy; zoogeography; Zoologisk systematik; djurgeografi; Systematic zoology; contrast sensitivity; spatial vision; Accommodation; pupil;

  Sammanfattning : Amphibious vision is accomplished in many animals by special optical and physiological adaptations in the eyes. However, human eyes are considered to be adapted to a life in air since our curved outer cornea – which is used to refract more than two-thirds of the incoming light on land – becomes useless underwater. LÄS MER