Sökning: "Staffan Stenhag"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Staffan Stenhag.

 1. 1. Vad säger matematikbetyget? : en kvantitativ studie av 2 079 elevers betyg i årskurs nio

  Författare :Staffan Stenhag; Sten Kaijser; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematics with specialization in Mathematics Education and the History of Mathematics; Matematik med inriktning mot matematikens historia och didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Betyget i matematik : Vad ger grundskolans matematikbetyg för information?

  Författare :Staffan Stenhag; Jonas Almqvist; Bo Johansson; Leif Östman; Astrid Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics; study achievement; grade; argument; compulsory school; reading comprehension; transfer of learning; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate what the grade in mathematics tells us about the pupil’s general academic success in other school subjects in Sweden’s compulsory school. What proficiency, except mathematical skills, does a high grade in mathematics indicate? First an inventory of the official arguments for school mathematics was conducted. LÄS MER