Sökning: "microglial load"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden microglial load.

 1. 1. Implications of cholesterol and cholesterol-lowering therapy in Alzheimer s disease

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Daniel Famer; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; dietary cholesterol; rosuvastatin; apolipoprotein E; alpha-secretase; beta-secretase; alpha- beta-secretase ratio; soluble APPalpha; gliosis; microglial load; interleukin-6; caspase-3; body weight gain; lifestyle-preventive strategy; 24 S -hydroxycholesterol; 27-hydroxycholesterol;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Alzheimer s disease (AD) is a severe neurodegenerative disease that mainly afflicts elderly persons, with a characteristic progressive decline of cognitive functions and dementia. It is believed that the majority of all AD patients are affected by the sporadic form, thus caused by the combined effects of several risk factors, such as elevated cholesterol levels in midlife and deficiencies in the lipoprotein transporters apolipoprotein E (ApoE). LÄS MER

 2. 2. Pathophysiological Mechanisms and Diagnostic Markers in Alzheimer’s Disease

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Joakim Hertze; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer’s disease; mild cognitive impairment; white matter lesions; brain reserve; blood-brain barrier; angiogenesis; neuroinflammation; neurogranin; YKL-40; VEGF; IGF; ICAM-1; VCAM-1;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till uppkomsten av demens. Detta tillstånd innebär att delar av hjärnan skrumpnar på ett karakteristiskt vis, när nervceller går under. LÄS MER

 3. 3. Molecular dynamics in HIV-1 infection of the brain

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Mariantonietta Di Stefano; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The focus of the present thesis was to investigate the molecular dynamics in HIV-linfection of the brain. HIV-l infects the brain early during the infection and causesneurological syndromes and neuropathological modifications. LÄS MER