Sökning: "klient"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet klient.

 1. 1. Hemlöshetens politik. Lokal policy och praktik

  Författare :Cecilia Löfstrand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Hemlöshet; policy; praktik; klient; institutionella diskurser; motstånd; bostadslöshetskarriärer;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har ansvaret för bostadslösheten förskjutits från stat till kommun, samtidigt som allmännyttan avvisar bostadssökande som uppfattas kunna bli ”problemhushåll”. Istället har socialtjänsten blivit ”ägare” av hemlösheten som problem. LÄS MER

 2. 2. Vid byråkratins gränser : Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete

  Författare :Roine Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gräsrotsbyråkrati; klient; gräns; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Terapeuters och patienters tankar om vad som är verksamt i individuell psykoterapi

  Författare :Ola Lindgren; Kjerstin Almqvist; Per Folkesson; Gudrun Olsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykoterapi; psykoterapeut; patient; klient; kvalitativ forskning; grounded theory; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för denna licentiatuppsats är att utforska psykoterapeuters och patienters tankar om vad som är verksamt i individuell psykoterapi med fokus på deras egna erfarenheter av psykoterapeutiskt arbete. Som metod för datainsamling och analys valdes grounded theory i båda de ingående studierna. LÄS MER

 4. 4. Listening to the voice of children : systemic dialogue coaching. Inviting participation and partnership in social work

  Författare :Ann-Margreth E. Olsson; Michael Preston-Shoot; Peter Lang; Jenny Pearce; Jane Dutton; Angus Duncan; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :systemic; dialogue; coaching; investigation; social work; welfare; protection; children; client; social worker; coach; participation; partnership; involvement; listening; presence; relationship; joint action; action research; PAR; dialogical; systemisk; samtal; dialog; coaching; utredning; socialt arbete; välfärd; skydd; barn; klient; socialarbetare; social sekreterare; coach; deltagande; delaktighet; partnerskap; involvering; lyssnande; nuet; relation; samhandling; aktionsforskning; deltagande aktionsforskning; dialogisk;

  Sammanfattning : This is a study in and about systemic coaching in social work – systemic, and, as it unfolded, dialogical coaching, later named Dialogue Coaching (DC). Focus lies on what the conducted coaching brought forth, generated and created in the context of social work and for the members of the participating social welfare organisations. LÄS MER

 5. 5. Asymmetrisk interaktion : mötet mellan klient och socialförvaltning i en vårdnadsprocess

  Författare :Filip R. Lejon; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion Sverige; vårdnadsfrågor;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to describe and analyze "asymmetric interaction." It seeks to find out what the consequences of asymmetry are in an actual confrontation and for the parties involved in it. This study is an attempt to develop, to operationalize, and to illustrate the concept of asymmetry in an empirical investigation. LÄS MER