Sökning: "Linnéuniversitetet."

Visar resultat 1 - 5 av 521 avhandlingar innehållade ordet Linnéuniversitetet..

 1. 1. Vårdande och icke-vårdande tröst : Caring and non-caring consolation

  Författare :Åsa Roxberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is, from a caring science perspective including a caring theology perspective, to illustrate the meaning of the phenomenon consolation and how consolation relates to suffering and care. Two studies were completed where staff and elderly care receivers were interviewed and a third study focused on an analysis of consolation as it is presented in the Book of Job in the Old Testament. LÄS MER

 2. 2. When mathematics teachers focus discussions on slope : Swedish upper secondary teachers in a professional development initiative

  Författare :Anna Bengtsson; Constanta Olteanu; Kirsti Hemmi; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher professional development; upper secondary mathematics teachers; collegiality; slope; rate of change; teaching culture; community of practice; learning study; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The shift towards collegiality is a new setting for many teachers. Most teachers work alone, in isolation from their colleagues and collegial collaboration requires organisational structures. LÄS MER

 3. 3. "Tekniken utan en lärare är ingenting" : En studie om användande av teknik i geometriundervisning

  Författare :Peter Markkanen; Constanta Olteanu; Per Nilsson; Per-Eskil Persson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; Geometri; Interaktiv skrivtavla; Matematik; Teknik; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Målet med denna avhandling är att bidra med kunskap om hur digital teknik kan bidra till att utveckla matematikundervisning. I studien riktades intresset mot undervisning i tredimensionell geometri som skedde med stöd av interaktiva skrivtavlor. LÄS MER

 4. 4. Measuring Programming Assignment Effort

  Författare :Daniel Toll; Morgan Ericsson; Anna Wingkvist; Jürgen Börstler; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Students often voice that the programming assignments are hard and that they spend a lot of time on solving them. Is this true; are we giving them too hard assignments and how much and what do they spend the time on? This is what we want to gain insight to. LÄS MER

 5. 5. Reducing ships' fuel consumption and emissions by learning from data

  Författare :Fredrik Ahlgren; Marcus Thern; Maria E. Mondejar; Cecilia Österman; Ann-Charlotte Larsson; Erik Dahlquist; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; shipping; energy efficiency; orc; machine learning; emissions; Sjöfartsvetenskap; Maritime Science;

  Sammanfattning : In the context of reducing both greenhouse gases and hazardous emissions, the shipping sector faces a major challenge as it is currently responsible for 11% of the transport sector’s anthropogenic greenhouse gas emissions. Even as emissions reductions are needed, the demand for the transport sector rises exponentially every year. LÄS MER