Sökning: "Linnéuniversitetet."

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet Linnéuniversitetet..

 1. 1. Kin, Friends and Unfriends A Study of the Axelsson Tott Network during the Period of the Kalmar Union

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Margaret Wallace Nilsson; Linnéuniversitetet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Late Middle Age; res publica; female networks; Ivar Axelsson; Magdalena Karlsdotter; Karl Knutsson; Christian I; Sten Sture; state formation; factionalism.; Historia; History;

  Sammanfattning : The Dano-Swedish Axelsson Totts created one of the most influential family networks of the Kalmar Union. The Union was not only a political construction created by Queen Margaret, it was an important geographic area for inter-Nordic trade and dynastic contacts. LÄS MER

 2. 2. "Tekniken utan en lärare är ingenting" En studie om användande av teknik i geometriundervisning

  Detta är en avhandling från Växjö : Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet

  Författare :Peter Markkanen; Constanta Olteanu; Per Nilsson; Per-Eskil Persson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; Geometri; Interaktiv skrivtavla; Matematik; Teknik; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Målet med denna avhandling är att bidra med kunskap om hur digital teknik kan bidra till att utveckla matematikundervisning. I studien riktades intresset mot undervisning i tredimensionell geometri som skedde med stöd av interaktiva skrivtavlor. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor : att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnéuniversitetet

  Författare :Thomas Dahl; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. I rösebyggares land en studie av Misterhults bronsålder

  Detta är en avhandling från Linnéuniversitetet

  Författare :Michael Dahlin; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Misterhult; Bronze Age; economy; landscape and ritualisation; Misterhult; Bronsåldern; Ekonomi; Landskap;

  Sammanfattning : In this work, I have mainly aimed to show how the results of previous field surveysin Misterhult parish, Småland province, Sweden have influenced past andcurrent research. Targeted surveys may in fact still change the picture radically. LÄS MER

 5. 5. Sri Lankas historia i Michael Ondaatjes roman Anil's Ghost

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnéuniversitetet

  Författare :Carl Klintborg; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ondaatje; Anil s Ghost; Running in the family; postkolonialism; historiografisk metafiktion; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER