Sökning: "Linnéuniversitetet."

Visar resultat 1 - 5 av 460 avhandlingar innehållade ordet Linnéuniversitetet..

 1. 1. Barns och ungdomars bilder av poliser En studie i två lokala sammanhang

  Detta är en avhandling från Kalmar, Växjö : Linneúniversitetet

  Författare :Charlotte Lebeda Henriksson; Linnéuniversitetet.; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar; polisbilder; föreställningar; erfarenheter; förväntningar; kultursociologi; maktordning; habitus; symboliskt kapital; sociala konstruktioner; socialt arbete; Poliskunskap; Poliskunskap; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : SammanfattningI fokus för denna licentiatuppsats är barns och ungdomars bilder av poliser. Syftet är att beskriva dessa bilder och placera dem i en senmodern samhällelig kontext. LÄS MER

 2. 2. Bibliotekarien om yrkets tidiga innehåll och utveckling

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Bertil Jansson; Linnéuniversitetet.; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; library history; Librarians; librarianship; renaissance librarianship; library professions; library work; Bibliotekshistoria; bibliotekarie; profession; biblioteksarbete; librarians;

  Sammanfattning : This thesis is about librarians and librarianship. Questions asked in the thesis are how the librarianship developed between 1475 and 1780 and what the core and the main tasks of the profession were. There is also the question whether the profession is built on a common basis to rely on and if it is characterized by unique knowledge. LÄS MER

 3. 3. I rösebyggares land en studie av Misterhults bronsålder

  Detta är en avhandling från Linnéuniversitetet

  Författare :Michael Dahlin; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Misterhult; Bronze Age; economy; landscape and ritualisation; Misterhult; Bronsåldern; Ekonomi; Landskap;

  Sammanfattning : In this work, I have mainly aimed to show how the results of previous field surveysin Misterhult parish, Småland province, Sweden have influenced past andcurrent research. Targeted surveys may in fact still change the picture radically. LÄS MER

 4. 4. Informell Statistisk Inferens i modelleringssituationer En studie om utveckling av ett ramverk för att analysera hur elever uttrycker inferenser

  Detta är en avhandling från Växjö : Fakulteten för Teknik, Linnéuniversitetet

  Författare :Per Blomberg; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Conceptual framework; Data; Informal statistical inference; Modelling; Statistical inquiry; Statistics education; Pedometer; Use-Inspired Basic research; Begreppsramverk; Behovsmotiverad grundforskning; Modellering; Mätdata; Informell Statistisk Inferens; Statistisk undersökning; Statistikundervisning; Stegräknare; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om lärande och undervisning i informell statistisk inferens. I studien användes en kvalitativ forskningsstrategi inriktad mot prövning och generering av teorier med inspiration av grounded theory. LÄS MER

 5. 5. "Tekniken utan en lärare är ingenting" En studie om användande av teknik i geometriundervisning

  Detta är en avhandling från Växjö : Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet

  Författare :Peter Markkanen; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; Geometri; Interaktiv skrivtavla; Matematik; Teknik; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Målet med denna avhandling är att bidra med kunskap om hur digital teknik kan bidra till att utveckla matematikundervisning. I studien riktades intresset mot undervisning i tredimensionell geometri som skedde med stöd av interaktiva skrivtavlor. LÄS MER