Sökning: "musikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet musikundervisning.

 1. 1. Ergonomi i musikutbildningen : ergonomiska och kognitiva aspekter på instrumentalspel

  Författare :Stojan Kaladjev; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Musiker; Ergonomi; Musikundervisning; Yrkesskador; musikundervisning; ergonomi; musiklärarutbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Musisk pedagogik med kunskapande barn : vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog

  Författare :Berit Uddén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Music and children; Music; Instruction and study; Fröbel; Friedrich; 1782-1852; Musikpedagogik; Musikundervisning; Barn och musik; Musik; Sång; studier och undervisning; läroplaner; historia; musikundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Interaktion och kunskapsutveckling : en studie av frivillig musikundervisning

  Författare :Tore West; Anna-Lena Rostvall; Staffan Selander; Roger Säljö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; music teaching; music learning; music education; music school; micro-ethnography; critical discourse analysis; interaction; power; musicology; institution; cognitive schema; musikpedagogik; Music Education; musikundervisning; musikskolor; Music education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : In a joint dissertation project, 11 brass instrument and guitar lessons, with 4 teachers and 21 students aged 9-35 years, were videotaped, transcribed and ana­lyzed. Two were group lessons and 9 were private lessons. LÄS MER

 4. 4. Berättelsen under deras fötter : fem musiklärares livshistorier

  Författare :Eva Georgii-Hemming; Börje Stålhammar; Sture Brändström; Even Ruud; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Narrative; Music Education; Music as Experience; Life History; Hermeneutics; Musikvetenskap; Musikundervisning; musiklärare; gymnasieskolan; estetisk verksamhet; Hermeneutik; Livshistorisk forskning; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The dissertation concerns five music teachers who teach on the course Artistic Activity at upper secondary school and the main aim is to acquire an understanding of the teachers’ views of the core subject Music. A further aim is to describe the five teachers' personal experiences of music in various social, educational and musical contexts, and how these experiences affect their teaching. LÄS MER

 5. 5. Sångupplevelse - en klingade bekräftelse på min existens i världen : en fenomenologisk undersökning ur första-person-perspektiv

  Författare :Susanna Leijonhufvud; Cecilia Ferm Thorgersen; Karin Johansson; Frederik Pio; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; singing; experience; musical inter-subjectivity; music education; phenomenology; transcendence; sång; musikundervisning; sångerfarenhet; transcendens; musikalisk intersubjektivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : This thesis treats the phenomenon of Singing Experience. Its purpose is to reveal the content that constitutes the phenomenon of singing from the singers’ point of view. Singing should be understood as a unique vocal expression carried by tones in a form that is sonorous, alive and fluid. The singing is in the context of singing with others. LÄS MER