Sökning: "bostadsrätt"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet bostadsrätt.

 1. 1. Property management and maintenance in the multifamily housing sector in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Henry Muyingo; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Property management; housing maintenance; tenant-owner; cooperative housing; maintenance planning; incentives; bostadsrätt; fastighetsförvaltning; fastighetsunderhåll; underhållsplanering; incitament; bostadsrättsförening; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Several studies and government reports have indicated that a large number of apartments in Sweden built during the 1960s and 1970s require extensive refurbishment and that there is concern that some companies in the rental housing sector and in the tenant-owner cooperative (TOC) sector may have difficulties carrying out the needed activities. The overall purpose of the thesis is to increase the understanding of the factors that influence the decisions made within the multi­ faceted property management of multifamily housing in Sweden which would mitigate some of the shortcomings. LÄS MER

 2. 2. Mitt hem och min ekonomi

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

  Författare :Birgitta Vitestam-Blomqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bostadsköp; Bostadsrätt; Privatekonomi; Finance; Personal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Spelar kvalitet någon roll för priset? en studie av bostadsrättsköp i Storstockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Inga Britt Werner; KTH.; KTH.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architectural quality; condominiums; market value; hedonic prices; regression analysis; Arkitektonisk kvalitet; bostadsrätt; marknadsvärde; hedoniska priser; regressionsanalys; Bostadskvalitet Arkitektonisk kvalitet betalningsvilja Hedoniska prismodeller;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to show that architectural quality in dwellings has an impact on purchase prices. This is performed through an empirical investigation of 178 purchases of flats in co-operative housing associations within Greater Stockholm. The studied dwellings are all in multifamily housing. LÄS MER

 4. 4. Building Sustainability Studies on incentives in construction and management of real estate

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lovisa Högberg; KTH.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management; sustainability; sustainable buildings; sustainable renovation; sustainable construction; sustainable management; housing; sustainable building certification; energy efficiency; incentives;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen sammanfattar arbetet från flera studier med koppling till hållbarhet inom bygg och förvaltning av fastigheter. Begreppet hållbarhet omfattar här tre dimensioner: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, och fokus ligger på de aktörer som har mest möjlighet att påverka fastigheterna, nämligen fastighetsägare och projektutvecklare. LÄS MER

 5. 5. Empirical studies of auctions of non-distressed residential real estate

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Rosane Hungria-Gunnelin; KTH.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; housing market; auctions; underpricing; bidding strategies; time-on-market; brokers commission fee structures; information asymmetry; winner s curse; bostadsmarknad; auktioner; underprissättning; budgivningsstrategier; time-on-market; provisionsstruktur; informationsasymmetri; winner s curse; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Real estate auctions have become a popular sales mechanism in Sweden in the past couple of decades when the internet facilitated the marketing of properties for sale. With the possibility to display several exterior and interior pictures of the property rather than the single façade picture style of traditional newspapers advertisements, and a more detailed description of the object, brokers significantly increased the number of potential buyers at the showings of properties for sale. LÄS MER