Sökning: "fetoscopy"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet fetoscopy.

  1. 1. Prenatal Diagnosis of Haemophilia - psychological, social and ethical aspects

    Detta är en avhandling från Department of Pediatrics, Lund University

    Författare :Ulf Tedgård; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; sense of coherence; risk factors; psychological reactions; genetic counselling; chorionic villus sampling; fetal blood sampling; fetoscopy; Haemophilia; prenatal diagnosis; therapeutic abortion; follow-up study; Pediatrics; Pediatri;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hemofili (blödarsjuka) A och B, är X-kromosomalt, recessivt, nedärvda sjukdomar som orsakas av brist på eller avsaknad av koagulationsfaktor VIII respektive IX i blodet (FVIII och FIX). Sjukdomen drabbar män och överförs till nästa generation av kvinnliga bärare, som vanligtvis inte själva har några blödnings-symtom. LÄS MER