Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 244 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap.

 1. 1. Komediant och riksförrädare Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annie Mattsson; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; political culture; Sweden; eighteenth century; Gustav III king of Sweden; 1746–1792 ; underground literature; manuscript studies; libel and slander; Retorik; politisk kultur; Sverige – historia; Gustav III; censur; handskrifter; pamfletter; smädelser; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Rhetoric; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Retorik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The opposition against Gustavus III (1746–1792) had limited access to the printing press, but managed to spread a variety of political pamphlets through clandestine manuscripts. The main purpose of the dissertation is to analyse this communication and thereby enhance our understanding of the political culture of the period. LÄS MER

 2. 2. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 3. 3. Att besvärja döden : Död- och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap 1963-1999

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Yvonne Blomberg; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Norén; modern Swedish literature; thematic method; myth interpretation; chronos; kairos; death and resurrection; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Lars Norén’s poetical world is filled with the living and the dead, history and memory. This study is the first one of its kind that treats myths and religious ideas in Norén’s works. LÄS MER

 4. 4. Den östnordiske ballade - oral teori og tekstanalyse. : Studier i Danmarks gamle Folkeviser

  Detta är en avhandling från Museum Tusculanum, Köbenhavn

  Författare :Sigurd Kvärndrup; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Aesthetics; Estetik; Languages and linguistics Scandinavian languages; Språkvetenskap Nordiska språk; Litteraturvetenskap; Comparative literature;

  Sammanfattning : Disputatsen introducerer den internationale balladeforskning siden 1900, idet balladen beskrives som en internationalt udbredt kunstform med mange ganrer. Den indförer en skelnen mellem to af disse, östnordiske viser og vestnordiske kvad; sidstnävnte har et forläg i historiske begivenheder, myter eller litteräre fortällinger, mens viser generelt er fiktion med skabelonagtige handlinger. LÄS MER

 5. 5. Strindberg och skräcken : Skräckmotiv och identitetstematik i August Strindbergs författarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Henrik Johnsson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Doppelgänger; Edgar Allan Poe; E.T.A. Hoffmann; fantasy; ghost; homunculus; horror; identity; vampire; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; History of Literature;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the theme of identity in the works of August Strindberg and how this theme is explored through the use of motifs drawn from the literature of horror and fantasy as well as Swedish folklore. The theme deals with how the individual’s identity is shaped and what it consists of, and how it can be manipulated, stolen or lost through interaction with other people. LÄS MER