Strategiska resurser och långvarig lönsamhet : En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.